Sākumlapa  »  Elektroenerģija »  Zaļā Enerģija » 

Zaļā Enerģija

Zaļā Enerģija ir 100% atjaunojamo energoresursu enerģija

Atjaunojamo energoresursu enerģija ir radīta no resursiem, kas var eksistēt bezgalīgi un atjaunojas ātrāk par to patērēšanas ātrumu.

Par atjaunojamiem energoresursiem tiek uzskatīti:

 • vējš, saule, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija un biomasas enerģija;
 • atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes enerģija.

Enefit atjaunojamo energoresursu enerģija, kuru pārdodam, ir vēja un hidroenerģija, kas saražota Eesti Energia vēja parkos un hidroelektrostacijās.

Zaļās enerģijas programma tika uzsākta 2001. gadā, kad Eesti Energia bija Centrāleiropā un Austrumeiropā pirmais uzņēmums, kas piedāvāja klientiem atjaunojamās enerģijas produktus.

Pērkot Zaļo enerģiju, Jums būs garantija, ka Jūsu elektroenerģijas patēriņš nerada CO2 izmešus, un Jūs saņemsiet tiesības lietot Zaļās enerģijas tirdzniecības zīmi uz produktiem un citās mārketinga aktivitātēs.

Iemesli, kāpēc uzņēmumi izvēlas iekļaut Zaļo Enerģiju savā resursu portfelī

 • Klientu prasības pēc "zaļa" produkta
  Izmantojot videi draudzīgu enerģiju un marķējot produktu ar attiecīgu zīmolu, ražotājam ir lielāks tirgus potenciāls valstīs, kur patērētāji pievērš uzmanību produkta ražošanas procesa ietekmei uz vidi, piemēram, Skandināvijā, Rietumeiropā un Japānā.
 • Korporatīvā politika CO2 izmešu samazināšanā starptautiskos koncernos
  Vairums lielo starptautisko uzņēmumu savās ilgtspējas stratēģijās kā vienu no pamatnosacījumiem ir iekļāvuši CO2 izmešu samazināšanas plānu, kas ietver pāreju no fosilās enerģijas uz atjaunojamo resursu enerģiju.
 • Noteikumi starptautisku sertifikātu iegūšanai
  Pastāv dažādi sertifikāti, piemēram, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Nordic Ecolabel (Swan), kas apliecina uzņēmuma, tā objektu vai produktu piederību konkrētai priekšrocību grupai. Lai saņemtu šādu sertifikātu, viens no nosacījumiem ir atjaunojamo resursu enerģijas izmantošana savā pamatdarbībā.
 • ES nosacījumi, nodokļu atlaides
  Lai saņemtu ES struktūrfondu finansējumu, nekustamo īpašumu attīstītājiem, piemēram, Igaunijā, ir jānodrošina, lai celtniecības procesā radītie CO2 izmeši būtu minimāli. Viens no veidiem, kā samazināt šos izmešus, ir izmantot atjaunojamo resursu enerģiju.
 • Uzņēmuma vadības iekšējais lēmums par videi draudzīgas uzņēmējdarbības veikšanu

Zaļās Enerģijas iegādes nosacījumi

Iegādes nosacījumi Zaļajai enerģijai ir vienkārši – Jums jānoslēdz elektroenerģijas iegādes līgums ar Enefit, veicot atzīmi, ka par nelielu papildu samaksu vēlaties saņemt tieši Zaļo enerģiju.

Pieprasīt piedāvājumu

Pieprasīt piedāvājumu

Iesniedzot pieprasījumu, piekrītu komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA Enefit uz formā norādīto e-pasta adresi.

Iesniegt