icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Gāzes produkti

Fiksēta cena

Uzņēmumiem, kuriem svarīgi plānot un prognozēt savas ilgtermiņa izmaksas

Pieteikties

Tirgus cena

Iespēja ietaupīt elastīgiem patērētājiem - tērējiet vairāk, kad cena biržā ir zemāka, savukārt cenai kāpjot, samaziniet savu patēriņu.

Pieteikties

Kas ir Fiksēta cena?

Nemainīga cena visā līguma periodā. Gala cena ir atkarīga no uzņēmuma patēriņa struktūras un līguma termiņa

Fiksētas cenas priekšrocības

 • Viegli plānot uzņēmuma ilgtermiņa izmaksas
 • Nemainīga cena līgumā paredzētajā periodā
Pieteikties

GASPOOL BIRŽAS CENA UN FIKSĒTAS CENAS GRAFIKI

Grafikā attēlotas 2018. gada Gaspool biržas cenas un Enefit Fiksētā tarifa cena.
GASPOOL BIRŽAS CENU GRAFIKS

Grafikā attēlota 2018. gada Gaspool biržas cenas.Kas ir Tirgus cena?

Mainīga cena, kas sniedz iespēju samazināt izmaksas, pielāgojot patēriņu biržas cenām.

Tirgus cenas priekšrocības

 • Nav līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas
 • Bez dabasgāzes patēriņa apjoma ierobežojuma
 • Īpaši piemērots objektiem ar sezonālu patēriņu, kas ir izteikti lielāks siltajos gada mēnešos
Pieteikties

Kas ir Pēdējā garantētā piegāde (PGP)?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Pēdējā garantētā piegāde tiek nodrošināta šādos gadījumos:

 • ja dabasgāzes lietotājs nav noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar nevienu tirgotāju;
 • ja dabasgāzes lietotāja esošais tirgotājs ir izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību;
 • Kā arī citos Ministru kabineta noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” paredzētajos gadījumos.

No 2020. gada 1. maija Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs dabasgāzes lietotājiem, izņemot mājsaimniecībām, Latvijā ir SIA “Enefit”.


Norēķinu kārtība »

Pēdējās garantētās piegādes dabasgāzes cena

PPGP = Gaspoolfm + X, EUR/MWh, kur

PPGP – PGP pakalpojuma cena EUR/MWh

Gaspoolfm – nākamā mēneša Gaspool forward finanšu instrumenta vidējā aritmētiskā dienas slēgšanas (settlement price) cena konkrētajā mēnesī, EUR/MWh

X – tirdzniecības pakalpojums, EUR/MWh
Tirdzniecības pakalpojuma (X) izmaksas ietver visas ar dabasgāzes ievadi pārvades sistēmas virtuālajā tirdzniecības punktā PGP pakalpojuma sniegšanai saistītās izmaksas, tai skaitā:
 1. tirdzniecības izmaksas;
 2. balansēšanas pakalpojuma izmaksas;
 3. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas izmaksas;
 4. klientu apkalpošana;
 5. rēķinu izrakstīšana;
 6. maksas iekasēšana par sniegto PGP pakalpojumu, pārvades pakalpojumu un sadales pakalpojumu.

2021. gada Maijs

41.43 EUR/MWh

Vēsturiskā cena

Gads Mēnesis EUR/MWh
2020 Maijs 27,73
2020 Jūnijs 25,99
2020 Jūlijs 26,00
2020 Augusts 26,27
2020 Septembris 28,76
2020 Oktobris 32,13
2020 Novembris 35,12
2020 Decembris 34,71
2021 Janvāris 36,95
2021 Februāris 40,62
2021 Marts 38,61
2021 Aprīlis 38,63

Papildus PGP pakalpojuma cenai tiek piemērota:

 • pārvades sistēmas pakalpojuma maksa par izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei;
 • maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu;
 • dabasgāzes akcīzes nodoklis;
 • pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

AS “Gaso” pakalpojumu cenrādis »

Pieslēdzies Enefit ātri un vienkārši


1

Pieteikties līdz mēneša 15. datumam

2

Aizpildi un paraksti līgumu elektroniski

3

Saņem Enefit elektrību ar nākamā mēneša 1. datumuEnefit sadarbība

Lai iegādātos dabasgāzi no SIA “Enefit”, objektam ir jābūt pieslēgtam pie dabasgāzes sadales sistēmas. Ja objekts nav izveidots un pieslēgts pie dabasgāzes sistēmas:

1) lietotājs slēdz pieslēguma līgumu ar sadales sistēmas operatoru AS “Gaso”;
2) izveido objektu un pieslēdz to dabasgāzes sadales sistēmai.

Vairāk informācijas šeit.

Patēriņa datu nodošana veicama sadales sistēmas operatora portālā vai zvanot uz tālruni 155.

Uzzināt vairāk