icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Dabasgāzes iegādes risinājumi

Samaziniet uzņēmuma enerģijas izmaksas, izvēloties piemērotāko dabasgāzes risinājumu

Uzņēmuma vajadzībām pielāgoti dabasgāzes iegādes risinājumi

Mēs piedāvājam divus dabasgāzes iegādes risinājumus uzņēmumiem – Fiksētas un Tirgus cenas produktus.

Vēlaties saņemt piedāvājumu? Aizpildiet pieteikuma formu un mēs ar Jums sazināsimies.

Saņemt piedāvājumu

Dabasgāzes produkti

Izvēlieties uzņēmuma vajadzībām, vēlmēm un plāniem piemērotāko risinājumu

Fiksēta cena

Uzņēmumiem, kuriem svarīgi plānot un prognozēt uzņēmuma ilgtermiņa izmaksas.

Tirgus cena

Uzņēmumiem, kuri vēlas elastīgus apstākļus un ietaupīt ilgtermiņā.

Pēdējā garantētā piegāde

Kas ir Pēdējā garantētā piegāde (PGP)?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Pēdējā garantētā piegāde tiek nodrošināta šādos gadījumos:

 • ja dabasgāzes lietotājs nav noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar nevienu tirgotāju;
 • ja dabasgāzes lietotāja esošais tirgotājs ir izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību;
 • kā arī citos Ministru kabineta noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” paredzētajos gadījumos.

No 2020. gada 1. maija Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs dabasgāzes lietotājiem, izņemot mājsaimniecībām, Latvijā ir SIA “Enefit”.


Norēķinu kārtība »

Pēdējās garantētās piegādes dabasgāzes cena

PPGP = Gaspoolfm + X, EUR/MWh, kur

PPGP – PGP pakalpojuma cena EUR/MWh

Gaspoolfm – nākamā mēneša Gaspool forward finanšu instrumenta vidējā aritmētiskā dienas slēgšanas (settlement price) cena konkrētajā mēnesī, EUR/MWh

X – tirdzniecības pakalpojums, EUR/MWh
Tirdzniecības pakalpojuma (X) izmaksas ietver visas ar dabasgāzes ievadi pārvades sistēmas virtuālajā tirdzniecības punktā PGP pakalpojuma sniegšanai saistītās izmaksas, tai skaitā:
 1. tirdzniecības izmaksas;
 2. balansēšanas pakalpojuma izmaksas;
 3. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas izmaksas;
 4. klientu apkalpošana;
 5. rēķinu izrakstīšana;
 6. maksas iekasēšana par sniegto PGP pakalpojumu, pārvades pakalpojumu un sadales pakalpojumu.

2021. gada Oktobris

84.53 EUR/MWh

Vēsturiskā cena

Gads Mēnesis EUR/MWh
2020 Septembris 28,76
2020 Oktobris 32,13
2020 Novembris 35,12
2020 Decembris 34,71
2021 Janvāris 36,95
2021 Februāris 40,62
2021 Marts 38,61
2021 Aprīlis 38,63
2021 Maijs 41,43
2021 Jūnijs 45,85
2021 Jūlijs 49,65
2021 Augusts 56,56
2021 Septembris 64,56

Papildus PGP pakalpojuma cenai tiek piemērota:

 • pārvades sistēmas pakalpojuma maksa par izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei;
 • maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu;
 • dabasgāzes akcīzes nodoklis;
 • pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

AS “Gaso” pakalpojumu cenrādis »

Sadarbība ar AS “Gaso”

Lai iegādātos dabasgāzi no Enefit, objektam ir jābūt pieslēgtam pie dabasgāzes sadales sistēmas. Ja objekts nav izveidots un pieslēgts pie dabasgāzes sistēmas:

1) lietotājs slēdz pieslēguma līgumu ar sadales sistēmas operatoru AS “Gaso”;
2) izveido objektu un pieslēdz to dabasgāzes sadales sistēmai.

Vairāk informācijas šeit.

Patēriņa datu nodošana veicama sadales sistēmas operatora portālā vai zvanot uz tālruni 155.

Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi


Skaitītāja rādījumus jāiesniedz no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam mans.gaso.lv klientu portālā, sūtot SMS uz Gaso tālruni - 155 vai paziņojot savam dabasgāzes tirgotājam.

Rādījumu ziņošana S1 un S2 apjoma grupas dabasgāzes lietotājiem ar SMS ir atļauta visu mēnesi, izņemot 2 dienas mēneša bilances slēgšanai.

Ja radījumi netiek iesniegti, Gaso sniedz prognozes - aprēķina rādījumus, ņemot vērā objekta vēsturisko patēriņu.

Vairāk informācijas »

Lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, mainoties īpašuma vai lietošanas tiesībām, lūgums ievērot sekojošo:

 • nekustamā īpašuma (gazificētā objekta) bijušajam īpašniekam/lietotājam un jaunajam īpašniekam/lietotājam jāfiksē gāzes skaitītāja faktiskie rādījumi;
 • nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas brīdī abām pusēm jāaizpilda un jāparaksta Komercuzskaites rādījuma fiksācijas akts (iesnieguma formu var iegūt sazinoties ar izvēlēto vai esošo dabasgāzes tirgotāju;
 • Bijušais īpašnieks/lietotājs rādījuma fiksācijas aktu iesniedz savam tirgotājam gāzes tirdzniecības līguma izbeigšanai un pakalpojumu norēķina saņemšanai;
 • Jaunajam īpašniekam/lietotājam ar rādījuma fiksācijas aktu ir jānoslēdz gāzes tirdzniecības līgums ar sevis izvēlēto tirgotāju;
 • Ja nav zināms vai gazificētā objekta jaunais lietotājs, kas turpinās izmantot dabasgāzi un slēgs gāzes tirdzniecības līgumu, lūdzam bijušajam īpašniekam/lietotājam pieteikt dabasgāzes padeves atslēgšanu pirms beigušās īpašuma/lietošanas tiesības. Atslēgšana tiek veikta bez maksas. Dabasgāzes pieslēgšanas izdevumi būs jāapmaksā jaunajam īpašniekam/lietotājam.

Lietotājam ir jāizvēlas un jānoslēdz dabasgāzes pārdošanas līgums ar izvēlēto tirgotāju, kā arī jāaizpilda dabasgāzes pieslēgšanas/atjaunošanas iesniegums. Izvēlētais tirgotājs apstiprinot iesniegumu, sniedz piekrišanu dabasgāzes pieslēgšanai lietotāja jaunajam objektam.

Ja klients vēlas palielināt atļauto maksimālo slodzi, saistībā ar apkures katla maiņu, nepieciešams pieprasījums tehniskajiem noteikumiem AS Gaso. Tehnisko noteikumu sagatavošanai ir atbildīgās personas parakstīts iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, kuram pievienots īpašuma apliecinošs dokuments un pilnvara, ja iesniegumu paraksta uzņēmuma pilnvarotā persona. Pieteikumu tehnisko noteikumu izstrādei jaudas izmaiņām var sūtīt mūsu mājas lapā no sadaļas e-pieteikums, vai arī uz e-pastu info@gaso.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, ja lietotājs nav izvēlējies nevienu dabasgāzes tirgotāju, tam dabasgāzes piegādi nodrošinās pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Pēdējo garantēto piegādes pakalpojumu, saskaņā ar Enerģētikas likumu, gala lietotājiem nodrošina dabasgāzes sadales sistēmas operators vai Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts dabasgāzes tirgotājs.

AS "Gaso", pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteikto un ievērojot atklātu, nediskriminējošu un uz tirgus principiem balstītu procedūru, par pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma nodrošinātāju no 2020.gada 1.maija izvēlējies SIA "Enefit" par cenu, kas noteikta saskaņā ar šādu formulu: PGP cena=Gaspoolfm + 20,87 (EUR/MWh).

Citi noderīgi risinājumi Jūsu uzņēmumam


Elektroenerģija

Samaziniet uzņēmuma enerģijas izmaksas un veiciniet tā ilgtspēju.

Uzzināt vairāk

Saules enerģija

Samaziniet elektrības izmaksas, ražojot 100% zaļu enerģiju.

Uzzināt vairāk

Apgaismojums kā pakalpojums 

Samaziniet enerģijas izmaksas un uzlabojiet darba vidi ar viediem apgaismojuma risinājumiem.

Uzzināt vairāk