icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada decembris


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 9,70 TWh
- 7,68 TWh
salīdzinot ar novembri

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

76,80 EUR/t
+ 1,03%
salīdzinot ar novembri

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

89,00 EUR/MWh
- 15,4%
salīdzinot ar novembri

Komentāri:

  • Decembrī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar novembri samazinājās par aptuveni 15% līdz 89,00 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 54-69%.
  • Elektroenerģijas cenas samazinājumu ietekmēja vēja enerģijas izstrādes palielināšanās. Vidējā dienas izstrāde mēneša otrajā pusē Latvijā bija aptuveni trīs reizes lielāka nekā mēneša sākumā.
  • Decembrī elektroenerģijas deficīts Baltijas valstīs salīdzinot ar novembri samazinājās par 12%.
  • CO2 kvotu cenas decembrī palielinājās par aptuveni 1%, un vidējā cena bija 76,80 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar novembri ir samazinājusies vidēji par 7,68 TWh, un vidējais līmenis decembrī bija -9,70 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2024. gadam 117,11 EUR/MWh, 2025. gadam 106,22 EUR/MWh un 2026. gadam 93,77 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

77,32 USD/bbl
- 5,7%
salīdzinot ar novembri

EUR/USD kurss

1,092
+ 0,93%
salīdzinot ar novembri

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

36,16 EUR/MWh
-21,25%
salīdzinot ar novembri

Komentāri:

  • Decembrī dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar novembri samazinājās par 21,25%. Decembrī tā bija vidēji 36,16 EUR/MWh.
  • Naftas cena decembrī salīdzinājumā ar novembri samazinājās par aptuveni 6% līdz 77,32 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada janvārim ir 36,58 EUR/MWh, 2024. gada februārim ir 30,16 EUR/MWh, 2024. gada martam 30,28 EUR/MWh, 2024. gadam 36,60 EUR/MWh, 2025. gadam 34,30 EUR/MWh un 2026. gadam 32,50 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.