icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada augusts


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

8,08 TWh
+ 13,23 TWh
salīdzinot ar jūliju

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

84,94 EUR/t
- 1,84%
salīdzinot ar jūliju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

102,49 EUR/MWh
+ 22,24%
salīdzinot ar jūliju

Komentāri:

  • Augustā elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 22% līdz 102,49 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 60-79%.
  • Atomelektrostacijas Olkiluoto otrā bloka darbības pārtraukšana ievērojami palielināja elektroenerģijas cenu Somijā un Baltijas valstīs.
  • Vēja enerģijas ražošana Baltijas valstīs samazinājās par 11% un saules enerģijas ražošana samazinājās par aptuveni vienu trešdaļu, tādējādi negatīvi ietekmējot vidējo elektroenerģijas cenu līmeni reģionā.
  • CO2 kvotu cenas augustā samazinājās par 1,8 %, un vidējā cena bija 84,94 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar jūliju ir palielinājusies vidēji par 13 TWh, un vidējais līmenis augustā bija 8 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 112,47 EUR/MWh, 2024. gadam 110,85 EUR/MWh un 2025. gadam – 104,03 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

85,10 USD/bbl
+ 5,8%
salīdzinot ar jūliju

EUR/USD kurss

1,090
- 1,37%
salīdzinot ar jūliju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

35,09 EUR/MWh
+ 22,34%
salīdzinot ar jūliju

Komentāri:

  • Augustā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 22%. Augustā tā bija vidēji 35,09 EUR/MWh.
  • Naftas cena augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par aptuveni 6% līdz 85,10 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada oktobrim ir 35,70 EUR/MWh, 2023. gada novembrim ir 46,25 EUR/MWh, 2024. gadam 52,75 EUR/MWh un 2025. gadam 47,50 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.