icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada aprīlis


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 7,03 TWh
+ 2,53 TWh
salīdzinot ar martu

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

90,09 EUR/t
+ 0,93%
salīdzinot ar martu

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

65,89 EUR/t
- 24,88%
salīdzinot ar martu

Komentāri:

  • Aprīļa elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar martu samazinājās par 25% līdz 65,89 EUR/MWh, salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 34-42%.
  • Aprīlī gaisa temperatūra palielinājās par 5,3 °C salīdzinājumā ar martu. Vidējā gaisa temperatūra Latvijā pagājušo mēnes bija 1,72 °C virs normas.
  • CO2 kvotu cenas aprīlī palielinājās par 0,93%, un vidējā cena bija 90,09 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar martu ir palielinājusies vidēji par 2,53 TWh, un vidējais līmenis aprīlī bija -7,03 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 113,07 EUR/MWh, 2024. gadam 122,86 EUR/MWh un 2025. gadam – 114,22 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

83,37 USD/bbl
+ 5,3%
salīdzinot ar martu

EUR/USD kurss

1,096
+2,36%
salīdzinot ar martu

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

42,53 EUR/MWh
- 4,71%
salīdzinot ar martu

Komentāri:

  • Aprīļa dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar martu samazinājās par – 4,7%. Aprīlī tā bija vidēji 42,53 EUR/MWh.
  • Siltākas gaisa temperatūras iespaidā arī pieprasījums pēc dabasgāzes bija mazāks nekā plānots, kas dabasgāzes cenai ļāva turpināt savu lejupslīdi. Vienlaikus saglabājot augstu dabasgāzes krātuvju aizpildījumu, kas Eiropā bija vidēji 60%, bet Latvijā 40% līmenī.
  • Naftas cena aprīlī salīdzinājumā ar martu samazinājās par 5,2% līdz 79,21 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada jūnijā ir 36,30 EUR/MWh, 2023. gada jūlijā ir 36,60 EUR/MWh, 2024. gadam 54,90 EUR/MWh un 2025. gadam 50,42 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.