icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Energoefektivitātes padomi

Ir pienācis laiks apzināti mainīt ieradumus, lai uzlabotu vidi ap mums

Klimata pārmaiņas

Nav noslēpums, ka gan pasaulē, gan Latvijā ir jūtami klimata pārmaiņu radītie efekti. Pēdējo 70 gadu laikā CO2 daudzums atmosfērā ir gandrīz 100 reizes lielāks, nekā tas bija pēdējā leduslaikmeta beigās. CO2 un citu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu strauja piesārņojuma rezultātā planēta sasilst – mainās klimats, izzūd ilgi pastāvējuši biotopi, augu un dzīvnieku sugas. Latvijā vidējā gaisa temperatūra šobrīd ir augstākā novērojumu vēsturē – piecgades vidējais rādītājs pārsniedz 7°C.

Pēdējās desmitgades laikā vides problēmu raksturs ir mainījies – piesārņojums kļuvis visaptverošs un ilglaicīgs. Tas vairs nav koncentrēts tikai vietās, kur atrodas lielākās rūpnīcas, un tas vairs nav īslaicīgs – sekas redzamas arī tad, ja cēlonis, piemēram, ķimikāliju noplūde ūdenstilpnē, tiek likvidēts. Piesārņojums kļuvis globāls arī pateicoties barības vielu noplūdēm no lauksaimniecības zemēm, ķimikāliju lietošanai mājsaimniecībās, automašīnu radītajam gaisa piesārņojumam u.c.

Valstis jau ilgstoši sadarbojas, lai novērstu cilvēka radītos negatīvos efektus globālā mērogā. Arī Latvija, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, īsteno ilgtspējīgas attīstības politiku, kas palīdzēs nodrošināt mūsu kā ekonomisko un sociālo labklājību, tā dabiskās ekosistēmas pastāvēšanu un cilvēka dzīves vides saglabāšanu. Taču, arī sabiedrībai nepieciešams domāt ilgtspējīgi - lai nodrošinātu labus dzīves apstākļus nākamajām paaudzēm, mums jāsāk ar sevi.


Galvenās nozares, kas rada Siltumnīcas efekta izraisošās gāzu emisijas Latvijā

*2017. gada dati (Avots: Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai lidz 2050. gadam", 2019)

Enerģijas patēriņš

Sabiedrības pastāvēšana ir cieši saistīta ar enerģijas ieguvi un patērēšanu. Kaut arī tiek izgudrotas aizvien vairāk jaunas, energoefektīvas tehnoloģijas, pasaules kopējais enerģijas patēriņš palielinās.

Lielākoties izmantotie enerģijas avoti ir fosilie, taču to izmantošana gan samazina planētas resursu krājumus, gan nenāk par labu videi, jo enerģijas ražošanas procesā no fosilajiem energoresursiem, tiek emitēts vairāk CO2 nekā salīdzinājumā ar atjaunīgajiem energoresursiem. Tikmēr atjaunīgie energoresursi ir ne tikai videi draudzīgāki, bet arī kļūst ekonomiski izdevīgāki.

Mēs esam par ilgtspējīgu cilvēces attīstību veiksmīgā mijiedarbībā ar dabu un, sekojot patērētāju intereses pieaugumam par iespēju ikdienā izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus, piedāvājam iegādāties Zaļo enerģiju, kas ražota no atjaunīgiem resursiem.

Tradicionāli pie atjaunīgajiem enerģijas avotiem pieskaita:


Saules

Ūdens

Vēja

Ģeotermālo

Gravitācijas enerģiju

Zaļā enerģija

Sekojot patērētāju intereses pieaugumam par iespēju ikdienā izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus, esam ieviesuši Baltijā unikālu atjaunīgās enerģijas piedāvājumu mājsaimniecībām - iespēju izvēlēties, kādu zaļo elektroenerģiju izmantot savā mājoklī: no vēja vai saules enerģijas ražotu. Tagad ikvienam ir iespēja veicināt videi draudzīgu enerģijas ražošanu, konkrēti zinot kāds enerģijas ieguves veids tiek izmantots.

Mājsaimniecību izvēlei par labu atjaunīgai enerģijai var būt daudz lielāka ietekme, nekā sākotnēji var šķist. Jāatceras, ka patēriņa kultūrā pieprasījums virza piedāvājumu. Lielāks pieprasījums pēc atjaunīgās enerģijas veicina straujāku enerģijas ražotāju pāreju uz videi draudzīgas enerģijas ražošanu. Jo lielāks zaļās enerģijas lietotāju skaits, jo lielāks atjaunīgās enerģijas īpatsvars elektroenerģijas ražošanā un mazāk CO2 emisiju tiek radīts enerģijas ražošanas procesā.

Esi atbildīgs pret vidi un pievieno savam elektrības produktam arī Zaļo enerģiju!

Izvēloties 100% no atjaunīgiem resursiem ražotu enerģiju, mājsaimniecība ar 200 kilovatstundu mēnesī lielu vidējo elektroenerģijas patēriņu, gada laikā samazina savu CO2 emisiju apjomu par aptuveni 750 kg. Tas ir apmēram tas pats, ko spēj absorbēt 289 lapu koki, un tikpat daudz, cik radām, nobraucot 5236 km ar kādu no Latvijā biežāk izmantotajiem auto.