Elektroenerģijas tirgus

Kā darbojas elektrības tirgus?

Elektrības tirgus ir vienkāršs process, kurā notiek mijiedarbība starp enerģijas ražotājiem, tirgotājiem un patērētāju. Visu nosaka trīs galvenie posmi – elektrības ražošana, tās tirdzniecība biržā un piegāde patērētājiem.

Noskaties īsu video par elektroenerģijas tirgu un elektroenerģijas cenu ietekmējošajiem faktoriem.


1

Elektrības ražošana

Elektrību ražo dažādos veidos. Resursi, no kuriem tiek ražota elektroenerģija, tiek iedalīti divās kategorijās – atjaunīgie (ūdens, saule, vējš u.c.) un neatjaunīgie (ogles, nafta, dabasgāze, kodolenerģija u.c.). Atjaunīgie energoresursi ir dabai draudzīgāki, jo atjaunīgās enerģijas ražošanas procesā atmosfērā tiek emitēts krietni mazāks kaitīgā CO2 un citu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzums.

2

Birža

Saražoto elektrību var pārdod pāri valstu robežām. Pēc tam tā nonāk elektrības biržā, kur to iegādājas elektrības tirgotāji.

3

Elektrības piegāde patērētājam

Elektrība līdz patērētājiem nokļūst ar pārvades sistēmas operatoru (pārvada enerģiju pa augstsprieguma tīkliem no ražotājiem vai citām valstīm) un sadales sistēmu operatoru (piegādā enerģiju katram lietotājam no pārvades sistēmas) palīdzību. Latvijā pārvades operators ir AS “Augstsprieguma tīkls”, savukārt sadales sistēmas operators – AS “Sadales tīkls”.


Par mums

Kopā radām jaunu enerģiju

Eesti Energia grupa

SIA Enefit ir Igaunijas nacionālās kompānijas AS Eesti Energia meitas uzņēmums. Eesti Energia enerģētikas uzņēmumu grupa viens no lielākajiem enerģijas ražotājiem un lielākais vēja enerģijas ražotājs Baltijā.

Eesti Energia ar nosaukumu Enefit ārpus Igaunijas darbojas Latvijā, Lietuvā, Polijā un Somijā. Kopējais klientu skaits pārsniedz 5 miljonus.