Aptauja

Negatīvās ietekmes samazināšana uz apkārtējo vidi un pāreja uz ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību sekmē uzņēmuma konkurētspēju, samazina uzņēmuma izmaksas, palielina pārdošanas apjomus, nodrošina piekļuvi Eiropas Savienības fondiem un palīdz piesaistīt jaunus talantus.

Lūdzam aizpildīt aptauju par pastāvošajiem Jūsu uzņēmuma izaicinājumiem saistībā ar ilgtspējas jautājumu.


Nepieciešamība sniegt atskaites par ietekmi uz apkārtējo vidi

Balstoties uz VARAM likumprojektu “Piesārņojuma novēršanas likums” uzņēmumiem, kas veic vidi piesārņojošas aktivitātes, būs jāatskaitās par savu aktivitāšu emisijām, kā arī jāsagatavo stratēģija šo emisiju samazināšanai.


Vai Jūsu uzņēmums ir iekļauts A, B vai C piesārņojošo uzņēmumu sarakstā? Lūdzu, norādiet sava uzņēmuma emitētāju kategoriju. *


Vai Jūsu uzņēmumam būs nepieciešams izveidot ne-finanšu gada atskaites, sākot ar 2023. gada 1. janvāri (pakļaujoties ES NFRD)? *
 1/4