Vai tiek plānotas elektroenerģijas patēriņa izmaiņas? *
Vai tiek plānotas dabasgāzes patēriņa izmaiņas? *