icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Valsts atbalsts energoresursu izmaksām biznesam

Arī šī gada rudens-ziemas sezonā valsts no budžeta līdzekļiem piešķir atbalstu elektroenerģijas lietotājiem – juridiskām personām.

  • Uz laiku pilnā apmērā samazināta maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. (Lasīt zemāk, kuras juridiskās personas neatbilst šī atbalsta pasākuma nosacījumiem.)
  • Uz laiku pilnā apmērā samazināta maksa par obligāto iepirkumu komponenti (OIK), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
  • Uz laiku kompensēti 50% elektroenerģijas cenas virs 160 EUR/MWh.
  • Valsts atbalstu par dabasgāzi un elektroenerģiju var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai projekta attīstītājs, ja īpašumā dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Sadales sistēmas maksas samazinājums

No 2022. gada 1. oktobrim līdz 2023. gada 31. martam juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā tiks samazināta elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

OIK atcelts līdz 2026. gadam

Valsts atbalsta mehānisma ietvaros elektroenerģijas lietotājiem no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, būs 0 €/MWh.

50% kompensācija elektroenerģijas cenai virs 160 EUR/MWh

Laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam juridiskām personām elektroenerģijai tiks piemērota 50% atlaide cenai, kas pārsniedz 160 eiro par MWh. Enefit attiecīgajā periodā šo atlaidi piemēros automātiski.

Nē. Visiem Latvijas uzņēmumiem, kas kvalificējas šim atbalstam, kompensācija tiks automātiski iekļauta elektrības rēķinā.

Juridiskām personām nav jāpiesakās atbalstiem - tie tiks piešķirti automātiski.

Juridiskām personām nav paredzēts atbalsts dabasgāzes rēķiniem. Vienīgais izņēmums - lielie enerģijas patērētāji (t.i., uzņēmumi, kuru patēriņš 2021. gadā bija vismaz 500 kWh) un kuri darbojas apstrādes rūpniecības nozarē.

Šīm juridiskajām personām tiks nodrošināts atbalsts, kurš ir paredzēts mājsaimniecībām. Atbalsta apmērs tiks aprēķināts kā maksas samazinājums par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, ko nosaka kā starpību starp vidējo maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu bez PVN un 0.160 euro par kWh (bez PVN). Atbalsts netiks piešķirts gadījumā, ja elektroenerģijas cena (bez PVN) ir zemāka nekā 0.160 EUR/kWh.

Atbalsta apmērs tiks rēķināts kā starpība starp konkrēta mēneša vidējo svērto cenu par paterēto kWh (neatkarīgi no izvēlētā produkta) un 0.160 EUR/kWh. Biržas tarifa plāna gadījumā vidējā svērtā cena tiks aprēķināta, ņemot vērā kopējo mēneša patēriņu un tam atbilstošo kopējo cenu pirms atbalsta piešķiršanas.

Juridiskās personas valsts atbalstu par elektroenerģiju varēs saņemt no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam.

Apstrādes rūpniecības uzņēmumiem no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim būs pieejams atbalsts, kura kopējā intensitāte nepārsniedz 30 % no dabasgāzes un elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas tiks aprēķinātas kā enerģijas apjoms, ko komersants ir iepircis no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim, un divkāršotu vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Kopējais atbalsts nepārsniedz 2 000 000 EUR. Šim atbalstam ir jāpiesakās pie BVKB līdz 2022. gada 1. novembrim.

Atbalsts tiek piešķirts, balstoties uz gala lietotāja kategoriju. Ja gala lietotājs ir mājsaimniecība, tad uz to būs attiecināts atbalsts mājsaimniecībām. Savukārt, ja gala lietotājs nav mājsaimniecība, tad uz to būs attiecināts atbalsts juridiskām personām. Tādēļ, ja elektroeneģijas līgums ir noslēgts ar juridisku personu, tad tiks piešķirts juridiskās personas atbalsts, bet mājsaimniecības līgumiem tiks piešķirts mājsaimniecību atbalsts.

Jā, atbalsts pienākas arī pēdējās garantētās piegādes lietotājiem.

Visām patērētāju grupām atbalsti tiks piešķirti automātiski. Vienīgā lietotāju grupa, kurai ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai ir apsaimniekotāji, kuri apkalpo mājsaimniecības. Šai patērētāju kategorijai katru mēnesi (sākot ar š.g. novembri) ir jāpiesakās pie tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai līdz tā mēneša piektajam datumam.

Visi atbalsti gan elektroenerģijai, gan arī dabasgāzei tiks piemēroti automātiski.

Valsts atbalsts daudzīvokļu namu apsaimniekotājiem, īpašniekiem un attīstītājiem

Par dabasgāzi Par elektroenerģiju

Valsts atbalstu par dabasgāzi var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai projekta attīstītājs, ja īpašumā dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Ja mājsaimniecības vidējais dabasgāzes patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh (21 m3),

  • tiek kompensēta līgumcenas starpība, ja tā ir virs 0.07875 Eur/kWh bez PVN.

Lai atbalstu saņemtu Enefit dabasgāzes lietotāji, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, līgumslēdzējam (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam, nevis katra dzīvokļa iedzīvotājam) jāpiesakās maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, un iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un to dabas gāzes patēriņu.

Pieteikties atbalstam »

Valsts atbalstu par elektrību var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai projekta attīstītājs, ja tā pārvaldītajā īpašumā elektrību lieto mājsaimniecības.

Šī atbalsta apjoms ir kompensācija par elektrības cenu starpību pirmajām 100kWh mājsaimniecībā, ja vidējā svērtā cena par patērēto kWh mēnesī pārsniedz 0,16 EUR bez PVN.

Lai juridiskie klienti saņemtu šo atbalstu, līdz katra mēneša 5. datumam savam Enefit korporatīvo klientu vadītājam vai uz e pasta adresi [email protected] ir jānosūta iesniegums, kurā norādīts mājsaimniecību skaits un to ikmēneša elektrības patēriņš. Iesnieguma forma pieejama šeit.

Pieteikties atbalstam (xlsx) »

Šis atbalsts tiks aprēķināts balstoties uz apsaimniekotāja iesniegtiem datiem. Gadījumā, ja apsaimniekotājs apliecina, ka tā apkalpotās mājsaimniecības par vienu patērēto kilovātstundu (kWh) maksā vairāk nekā 0.160 EUR (bez PVN), tad atbalsta apmērs katrai mājsaimniecībai tiks aprēķināts kā maksas samazinājums par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kWh, ko nosaka kā starpību starp vidējo maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu bez PVN, un 0.160 euro par kWh (bez PVN).

Apsaimniekotājam ir jānosūta savam tirgotājam pieteikums atbalsta saņemšanai līdz mēneša piektajam datumam, kas seko mēnesim, par kuru tiek piemērots maksas samazinājums. Lai tirgotājs spētu aprēķināt apsaimniekotājiem atbilstošu atbalsta apmēru, apsaimniekotājam jāiesniedz tirgotājam informācija par katras mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā norēķinu periodā piecu darbdienu laikā pēc katra norēķinu perioda beigām.

Lai nodrošinātu atbilstošā atbalsta piemērošanu saviem iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem ir jāpiesakās pie sava tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai līdz tā mēneša piektajam datumam, kas seko mēnesim, no kura tiek piemērots maksas samazinājums.

Apsaimniekotājiem katru mēnesi (sākot ar š.g. novembri) ir jāpiesakās pie tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai. Papildus, katru mēnesi piecu darba dienu laikā pēc katra norēķinu perioda beigām apsaimniekotājiem ir savam tirgotājam jānodrošina informācija par katras mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā norēķinu periodā.

Atbalsta mehānismi dabasgāzes lietotājiem būs pieejami

  • Maksas samazinājums 0.030 eiro par katru kWh: no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
  • Starpība dabasgāzes cenai virs 0.10875 EUR par kWh: no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsts elektroenerģijas lietotājiem būs pieejams

  • Mājsaimniecībām: no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
  • Juridiskajiem lietotājiem: no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam.