icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Kā AS "Sadales tīkls" tarifu izmaiņas atspoguļosies elektrības rēķinā uzņēmumiem


No 2023. gada 1. jūlija spēkā stājas jaunie AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Tarifu izmaiņas parādīsies Jūsu elektrības rēķinos vai AS "Sadales tīkls" sūtītajos pakalpojumu rēķinos no augusta un ietekmēs rēķina pozīciju “Elektroenerģijas pārvade un sadale”. Šī rēķina komponente attiecas uz izmaksām par pieslēguma nodrošināšanu (saņem AS "Sadales tīkls") un pie visiem elektrības tirgotājiem tā ir vienāda.

Kliedējot neskaidrības, vēlamies atgādināt, no kā veidojas Jūsu elektrības rēķina summa

Elektroenerģijas rēķins sastāv no trīs pozīcijām

Elektroenerģijas rēķins sastāv no trīs pozīcijām:

  • Elektrības cena, par kuru elektroenerģija tiek iegādāta no tirgotāja un tā ir atkarīga no izvēlētā tarifa veida.
  • Maksa par elektroenerģijas piegādi līdz patērētājam jeb sadales tīkla tarifs, ko nosaka AS “Sadales tīkls”.
  • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Kas mainīsies no 2023. gada 1. jūlija


Vienāda tarifu maksa privātajām un juridiskajām personām

AS "Sadales tīkls" ievieš vienādu tarifu maksu privātajām un juridiskajām personām ar identiskiem pieslēguma tehniskajiem parametriem un piegādāto elektrību. Šāda pieeja atbilst faktiskajām AS "Sadales tīkla" pakalpojuma izmaksām, jo elektrotīkla uzturēšanas ieguldījumi ir atkarīgi no pieslēguma tehniskajiem parametriem.

Vienāda cena par elektroenerģijas piegādi jebkurā diennakts laikā

Jaunie tarifi arī noteiks vienotu cenu par elektrības piegādi visās diennakts stundās, kas izlīdzinās elektroenerģijas patēriņa izmaksas.

Jaunie elektroenerģijas piegādes tarifi neietekmēs elektroenerģijas biržas tarifu, kas ir saistīts ar Nord Pool. Maksa par kilovatstundu joprojām būs atkarīga no elektroenerģijas, tā brīža, tirgus cenas.

Kas nosaka AS “Sadales tīkls” pakalpojuma maksu?

  • Fiksētā daļa – maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī. Maksu atkarīga no pieslēguma fāžu skaita un jaudas, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK);
  • Mainīgā daļa – maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh. Maksa atkarīga no patērētās elektroenerģijas daudzuma, maksu nosaka SPRK.

Jaunie tarifu veidi

No 1. jūlija būs pieejami trīs AS “Sadales tīkls” tarifi, pielāgojami atbilstoši uzņēmuma elektroenerģijas patēriņam.


Pamata tarifs Speciālais tarifs R-1

Tarifs ir paredzēts regulāram elektroenerģijas patēriņam.

Maksājuma sadalījums

Lielāka maksa tiek noteikta par fiksēto daļu (jaudas uzturēšana, EUR/mēnesī).

Mazāka maksa tiek noteikta par mainīgo daļu (elektroenerģijas piegāde, EUR/kWh).

Tarifs ir paredzēts nelielam vai sezonālam patēriņam,, piemēram, uzņēmumiem ar neregulāru vai sezonālu darbu.

Maksājuma sadalījums

Mazāka maksa tiek noteikta par fiksēto daļu (jaudas uzturēšana, EUR/mēnesī).

Lielāka maksa tiek noteikta par mainīgo daļu (elektroenerģijas piegāde, EUR/kWh).


Uzmanību!

Izvēloties šo tarifu ir svarīgi sekot līdz elektroenerģijas patēriņam, jo pat nelielas svārstībasvar palielināt izmaksas.

Atļautās eksporta jaudas un atļautās patēriņa slodzes starpība (kW) ir noteikta elektroenerģijas komercražotājiem vai uzņēmumiem, kuri ražo elektrību, lai to pārdotu. Ja ražošanas jauda nepārsniedz patēriņa jaudu un pieslēgums ir ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW (mikroģeneratori), šis maksas sastāvs netiek piemērots.


Šīs izmaiņas visiem tīkla lietotājiem AS “Sadales tīkls” piemēros automātiski, pieslēdzot “Pamata” tarifa plānu.

AS “Sadales tīkls” tarifu maiņa pēc klienta vēlmēm

Ja klients vēlās veikt tarifu maiņu uz sevis izvēlēto AS “Sadales tīkls” tarifu, tad to var veikt mājaslapā www.e-st.lv. Visiem klientiem ir iespēja veikt tarifu plānu izmaiņas bez maksas. Līdz 2023. gada oktobrim tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmēm – ar tekošo vai nākošā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Biežāk uzdotie jautājumi


No 1. jūlija tiks veiktas izmaiņas automātiski, tās ikviens lietotājs varēs apskatīt AS “Sadales tīkls” mājaslapā un elektrības rēķinos.

1. jūlijā pāreja notiks automātiski uz AS "Sadales tīkls" “Pamata” tarifa plānu.

Nepieciešamības gadījumā tarifa plānu iespējams mainīt bez maksas klientu portālā www.e-st.lv

Līdz 2023. gada oktobrim tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmēm – ar tekošo vai nākošā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Par piemērotāko tarifu uzzināsiet klientu portālā www.e-st.lv, bet plašāku informāciju par tarifiem, to priekšrocībām un piemērošanas kārtību varat apskatīt mājaslapā www.sadalestikls.lv.

Ikmēneša saņemtajā elektrības rēķinā varat apskatīt arī elektrības patēriņu un ar to saistītās izmaksas. Pārskats par ilgāku periodu ir pieejams Enefit pašapkalpošanās sistēmā un AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.

Šādu informāciju vari noskaidrot AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv un Enefit pašapkalpošanās sistēmā.

Lai izvēlētos piemērotāko pieslēguma tarifu apskatiet AS "Sadales tīkls" tarifu aprēķina kalkulatoru un pārliecinieties par ikmēneša maksājumu apmēru un izvēlētā tarifa atbilstību elektroenerģijas patēriņam.


Ja izvēlaties "Speciālo" tarifu, rūpīgi sekojiet līdz elektroenerģijas patēriņam, jo pat nelielas svārstības var palielināt izmaksas.