icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2024. gada marts

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 9,69 TWh
- 2,50 TWh
salīdzinot ar februāri

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

59,39 EUR/t
+ 3,11%
salīdzinot ar februāri

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

68,21 EUR/MWh
- 8,79%
salīdzinot ar februāri

Komentāri:

  • Martā elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar februāri samazinājās par aptuveni 9% līdz 68,21 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 14-48%.
  • Estlink 2 savienojuma remonts tiks pabeigts 2024. gada beigās. Tas ietekmēs elektroenerģijas biržas cenu un fiksēto piedāvājuma cenu.
  • CO2 kvotu cenas martā palielinājās par aptuveni 3%, un vidējā cena bija 59,39 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar februāri ir samazinājusies vidēji par 2,5 TWh, un vidējais līmenis martā bija -9,69 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2024. gadam 87,98 EUR/MWh, 2025. gadam 93,13 EUR/MWh un 2026. gadam 83,60 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

79,21 USD/bbl
- 5,2%
salīdzinot ar februāri

EUR/USD kurss

1,071
- 0,09%
salīdzinot ar februāri

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

26,73 EUR/MWh
+ 2,69%
salīdzinot ar februāri

Komentāri:

  • Martā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar februāri palielinājās par aptuveni 3%. Martā tā bija vidēji 26,73 EUR/MWh.
  • Naftas cena martā salīdzinājumā ar februāri samazinājās par aptuveni 5% līdz 79,21 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada maijam ir 26,20 EUR/MWh, 2024. gadam 26,45 EUR/MWh, 2025. gadam 30,65 EUR/MWh un 2026. gadam 28,45 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.