icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2024. gada maijs

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

-9,0 TWh
- 6,4 TWh
salīdzinot ar aprīli

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

72,60 EUR/t
+ 11,36%
salīdzinot ar aprīli

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

75,85 EUR/MWh
+ 25,6%
salīdzinot ar aprīli

Komentāri:

  • Maijā elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par aptuveni 26% līdz 75,85 EUR/MWh.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar aprīli ir samazinājusies vidēji par 6,4 TWh, un vidējais līmenis maijā bija -9,0 TWh.
  • Somijā pēc divus mēnešus ilgiem remontdarbiem 1,6 GW kodolreaktors "Olkiluoto-3" atsāka elektroenerģijas ražošanu.
  • Maijā uz laiku nedarbojās “NordBalt” starpsavienojums ar Zviedriju, bet vēlāk tas strādāja ar ierobežotu jaudu. Tāpat, joprojām, nav atjaunota “Estlink-2” starpsavienojuma darbība.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2024. gadam 104,21 EUR/MWh, 2025. gadam 98,92 EUR/MWh un 2026. gadam 85,74 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

83,00 USD/bbl
- 7,80%
salīdzinot ar aprīli

EUR/USD kurss

1,081
+ 0,9%
salīdzinot ar aprīli

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

35,19 EUR/MWh
+ 25,4%
salīdzinot ar aprīli

Komentāri:

  • Maijā vidējā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar aprīli pieauga par aptuveni 25%. Maijā tā bija vidēji 35,19 EUR/MWh.
  • Naftas cena maijā salīdzinājumā ar aprīli samazinājusies par aptuveni 8% līdz 83,00 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada jūlijam ir 34,60 EUR/MWh, 2024. gadam 34,80 EUR/MWh, 2025. gadam 38,40 EUR/MWh un 2026. gadam 32,28 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.