icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2024. gada jūnijs

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

-5,3 TWh
+ 3,7 TWh
salīdzinot ar maiju

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

69,7 EUR/t
- 4,17%
salīdzinot ar maiju

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

91,64 EUR/MWh
+ 20,8%
salīdzinot ar maiju

Komentāri:

  • Maijā elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar maiju palielinājās par aptuveni 20,8% līdz 91,64 EUR/MWh.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar maiju ir palielinājusies vidēji par 3,7 TWh, un tās vidējais līmenis jūnijā bija -5,3 TWh.
  • Viens no elektrības cenu pieauguma iemesliem bija palielinātais pieprasījums pēc dzesēšanas karsto laikapstākļu dēļ. Elektroenerģijas pieprasījums jūnijā sasniedza 443 GWh, kas ir par 30 GWh mazāk nekā maijā.
  • Vēja, hidro un saules enerģijas spēkstacijās kopumā jūnijā Latvijā tika iegūtas 145 GWh zaļās elektroenerģijas. Tas ir būtiski mazāk kā maijā (400 GWh).
  • Jūnijā joprojām nedarbojās svarīgais Somijas – Igaunijas starpsavienojums Estlink 2 , kā arī uz laiku bija ierobežota elektroenerģijas pārvades jauda starp Zviedriju un Somiju.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

83,00 USD/bbl
- 0,0%
salīdzinot ar maiju

EUR/USD kurss

1,0768
- 0,4%
salīdzinot ar maiju

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

34,57 EUR/MWh
- 1,8%
salīdzinot ar maiju

Komentāri:

  • Jūnijā vidējā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar maiju samazinājās par aptuveni 1,8%. Jūnijā tā bija vidēji 34,57 EUR/MWh.
  • Naftas cena nemainijās un jūnijā tā bija 83,00 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada augustam ir 34,40 EUR/MWh, 2024. gadam 35,30 EUR/MWh, 2025. gadam 38,00 EUR/MWh un 2026. gadam 32,75 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.