icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Valsts atbalsts apsaimniekotājiem par gāzi

Valsts atbalsts apsaimniekotājiem par gāzi

Saistībā enerģētikas krīzi valstī, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju iedzīvotājiem. Valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Kam pienākas maksas samazinājums?

Maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi piemēro

  • mājsaimniecības lietotājiem un
  • lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
ja to dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m3 mēnesī).

Atlaidi nepiemēro tādā gadījumā, ja pilnā cena par dabasgāzi ir zemāka par 0,0340 EUR par vienu kWh bez PVN.

Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām.

Cik liels ir maksas samazinājums?

  • 0,03045 EUR par vienu kWh bez PVN, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kWh (21 m3) līdz 5269 kWh (500 m3) (ieskaitot);
  • 0,02279 EUR par vienu kWh bez PVN, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī pārsniedz 5269 kWh (500 m3).

Kā pieteikties atbalstam?

Mājsaimniecību klientiem nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai – atbalsts tiek piešķirts automātiski.

Lai atbalstu saņemtu dabasgāzes lietotāji, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, līgumslēdzējam (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam, nevis katra dzīvokļa iedzīvotājam) jāpiesakās pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, un iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un to patēriņu.

Pieteikums atbalsta saņemšanai apsaimniekotājiem »

Ar elektronisko parakstu apstiprinātus pieteikumus lūdzam nosūtīt savam korporatīvo klientu vadītājam uz e-pastu.

Kā maksas samazinājums tiek atspoguļots rēķinā?

Maksas samazinājums ir jāatspoguļo lietotāja ikmēneša rēķinā.

Vienā rēķina pozīcijā tiek norādīta pilnā cena par dabasgāzi (bez PVN). Pēc tam atsevišķā pozīcijā rēķinā norāda, ka konkrētajā periodā tiek piešķirts valsts finansēts maksas samazinājums, norādot konkrētu atlaides apmēru (bez PVN). Rēķina gala summa ir pilnā cena par dabasgāzi, no kuras ir atņemts maksas samazinājums. PVN piemēro rēķina gala summai.

Maksas samazinājums neietekmē maksu par sistēmas pakalpojumiem un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus.