icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Valsts atbalsts apsaimniekotājiem par dabasgāzi

Saistībā enerģētikas krīzi, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju iedzīvotājiem. Valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai projekta attīstītājs, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Lai saņemtu atbalstu, šādām augstāk minētajām juridiskajām vai fiziskajām personām ir jāiesniedz pieteikums dabasgāzes tirgotājam. Mājsaimniecībām atbalstam nav jāpiesakās, jo atbalsts tiks piemērots automātiski.

Kam pienākas maksas samazinājums?

Maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi piemēro:

  • mājsaimniecības lietotājiem;
  • lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
ja to dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m3 mēnesī).

Atlaidi nepiemēro tādā gadījumā, ja pilnā cena par dabasgāzi ir zemāka par 0,0300 EUR par vienu kWh bez PVN.

Cik liels ir maksas samazinājums?

0,03 EUR par vienu kWh bez PVN, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir virs 221 kWh (21 m3)

Maksas samazinājums ir piemērojams periodā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Kā pieteikties atbalstam?

Lai atbalstu saņemtu Enefit dabasgāzes lietotāji, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, līgumslēdzējam (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam, nevis katra dzīvokļa iedzīvotājam) jāpiesakās maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, un iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un to patēriņu.

Esi lietotājs, kas iegādājas gāzi no Enefit?


Kā maksas samazinājums tiek atspoguļots rēķinā?

Maksas samazinājums ir jāatspoguļo lietotāja ikmēneša rēķinā.

Vienā rēķina pozīcijā tiek norādīta pilnā cena par dabasgāzi (bez PVN). Pēc tam atsevišķā pozīcijā rēķinā norāda, ka konkrētajā periodā tiek piešķirts valsts finansēts maksas samazinājums, norādot konkrētu atlaides apmēru (bez PVN). Rēķina gala summa ir pilnā cena par dabasgāzi, no kuras ir atņemts maksas samazinājums. PVN piemēro rēķina gala summai.

Maksas samazinājums neietekmē maksu par sistēmas pakalpojumiem un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus.