icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2024. gada janvāris


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 9,77 TWh
- 0,16 TWh
salīdzinot ar decembri

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

67,40 EUR/t
- 12,20%
salīdzinot ar decembri

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

117,16 EUR/MWh
+ 31,64%
salīdzinot ar decembri

Komentāri:

  • Janvārī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar decembri palielinājās par aptuveni 32% līdz 117,16 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir palielinājusies par 13-35%.
  • Cenu kāpums reģionā, galvenokārt saistīts ar palielinātu pieprasījumu pēc elektroenerģijas, Zviedrijas atomelektrostacijas ražošanas jaudu samazināšanos un Somijas-Igaunijas pārvades kabeļa vairākkārtēju neplānotu atslēgšanos.
  • CO2 kvotu cenas janvārī samazinājās par aptuveni 12%, un vidējā cena bija 67,40 EUR/t.
  • Janvāra beigās CO2 kvotu cena sasniedza pēdējo 22 mēnešu zemāko līmeni, kas ir cena zem 62 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar decembri ir samazinājusies vidēji par 0,16 TWh, un vidējais līmenis janvārī bija -9,77 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2024. gadam 97,24 EUR/MWh, 2025. gadam 96,62 EUR/MWh un 2026. gadam 86,92 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

79,15 USD/bbl
+ 2,4%
salīdzinot ar decembri

EUR/USD kurss

1,091
- 0,09%
salīdzinot ar decembri

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

29,89 EUR/MWh
-17,34%
salīdzinot ar decembri

Komentāri:

  • Janvārī dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar decembri samazinājās par aptuveni 17%. Janvārī tā bija vidēji 29,89 EUR/MWh.
  • Naftas cena janvārī salīdzinājumā ar decembri palielinājās par aptuveni 2% līdz 79,15 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada martam ir 25,65 EUR/MWh, 2024. gada aprīlim ir 26,45 EUR/MWh, 2024. gadam 36,60 EUR/MWh, 2025. gadam 29,45 EUR/MWh un 2026. gadam 27,80 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.