icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada septembris


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

10,87 TWh
+ 2,51 TWh
salīdzinot ar augustu

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

82,14 EUR/t
- 3,35%
salīdzinot ar augustu

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

117,25 EUR/MWh
+ 14,40%
salīdzinot ar augustu

Komentāri:

  • Septembrī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 15% līdz 117 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 37-85%.
  • Septembra elektroenerģijas cenas pieaugumu ietekmēja neparedzēti Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojuma avārijas remontdarbi, kas būtiski samazināja lētākas elektroenerģijas ieplūšanu Baltijā.
  • Elektroenerģijas izstrāde no saules elektrostacijām Baltijā bija zemāka par 18% salīdzinājumā ar august.
  • CO2 kvotu cenas septembrī samazinājās par 3,3%, un vidējā cena bija 82,14 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar augustu ir palielinājusies vidēji par 2,5 TWh, un vidējais līmenis septembrī bija 10,9 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 100,87 EUR/MWh, 2024. gadam 112,86 EUR/MWh un 2025. gadam – 101,86EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

92,59 USD/bbl
+ 8,8%
salīdzinot ar augustu

EUR/USD kurss

1,067
- 2,15%
salīdzinot ar augustu

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

36,61 EUR/MWh
+ 1,41%
salīdzinot ar augustu

Komentāri:

  • Septembrī dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 1,4%. Septembrī tā bija vidēji 36,61 EUR/MWh.
  • Dabasgāzes cenu kpieaugumu ietekmēja ar ilgstošiem apkopes darbiem Norvēģijas lielākajā gāzes atradnē “Troll”.
  • Naftas cena septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par aptuveni 9% līdz 92,59 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada novembrim ir 37,55 EUR/MWh, 2023. gada decembrim ir 42,20 EUR/MWh, 2024. gadam 44,40 EUR/MWh un 2025. gadam 452,05 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.