icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada novembris


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 1,25 TWh
- 12,78 TWh
salīdzinot ar oktobri

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

76,01 EUR/t
- 6,28%
salīdzinot ar oktobri

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

105,20 EUR/MWh
+ 20,34%
salīdzinot ar oktobri

Komentāri:

  • Novembrī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar oktobri palielinājās par aptuveni 20% līdz 105,20 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 43-65%.
  • CO2 kvotu cenas novembrī samazinājās par aptuveni 6%, un vidējā cena bija 76,01 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar oktobri ir samazinājusies vidēji par 13 TWh, un vidējais līmenis novembrī bija -1,25 TWh.
  • Novembrī elektroenerģijas izstrāde no vēja parkiem samazinājās par 42%, salīdzinājumā ar oktobri.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 144,11 EUR/MWh, 2024. gadam 116,67 EUR/MWh un 2025. gadam – 105,5 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

82,03 USD/bbl
- 7,4%
salīdzinot ar oktobri

EUR/USD kurss

1,082
+ 2,4%
salīdzinot ar oktobri

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

46,81 EUR/MWh
+ 6,78%
salīdzinot ar oktobri

Komentāri:

  • Novembrī dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar oktobri palielinājās par 6,8%. Novembrī tā bija vidēji 46,81 EUR/MWh.
  • Naftas cena novembrī salīdzinājumā ar oktobri samazinājās par aptuveni 7% līdz 82,03 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada janvārim ir 40,35 EUR/MWh, 2024. gada februārim ir 40,75 EUR/MWh, 2024. gadam 41,00EUR/MWh un 2025. gadam 41,35 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.