icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2020. gada jūnijs

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA Electer icom

Enerģijas tirgus apskats 2020. gada jūnijs
  • Līdz ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu pieauga elektroenerģijas patēriņa apjoms, kas veicināja elektroenerģijas cenu pieaugumu.
  • Salīdzinājumā ar maiju elektroenerģijas cena Nord Pool biržā Latvijas cenu apgabalā jūnijā pieauga par 55% līdz 38,03 EUR/MWh, savukārt salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju, tā ir par 15% zemāka.
  • Ziemeļvalstu ūdens bilance hidrorezervuāros jūnijā samazinājās par 11,6 TWh, bet joprojām ir 9 TWh virs normas.
  • Enerģijas patēriņa pieauguma dēļ jūnijā ievērojami pieauga arī CO2 kvotu cena, salīdzinājumā ar maiju cena ir pieaugusi par 18%.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.
  • Indikatīvā nākotnes līguma cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2020. gada otram pusgadam ir 38,66 MWh/EUR, 2021. gadam - 37,65 EUR/MWh un 2022. gadam – 34,30 EUR/MWh.

GĀZES BIRŽAS CENA Gas icon

Enerģijas tirgus apskats 2020. gada jūnijs
  • Dabasgāzes cena sakarā ar Covid -19 ierobežojumu atcelšanu un pieprasījuma pieaugumu jūnijā pieauga par 3% līdz 5,18 EUR/MWh, savukārt salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju, tā ir par 53% zemāka.
  • Jēlnaftas cena sakarā ar pieprasījuma pieaugumu jūnijā pieauga par 26%, savukārt EUR/USD kurss par 3%.
  • Indikatīvā Gaspool nākotnes līgumu atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.
  • Indikatīvā Gaspool nākotnes līguma cena 2020. gada otram pusgadam ir 5,75 MWh/EUR, 2021. gadam – 12,93 EUR/MWh un 2022. gadam – 14,63 EUR/MWh.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.