Sākumlapa  »  Gāze » 

Kā veikt patēriņa datu nodošanu?

Patēriņa datu nodošana veicama Sadales sistēmas operatora (SSO) portālā, šeit, vai, zvanot uz tālruni 155.

Skaitītāja tips Patēriņš Komercuzskaites mēraparāts
bez Telemetrijas
Komercuzskaites mēraparāts
ar Telemetriju
Ar ikdienas uzskaiti Gada patēriņš objektā līdz 1 milj. m3 Noziņo ikdienas datus SSO portālā līdz nākamās dienas plkst. 10.30 [1] Papildus, reizi mēnesī noziņo kopējo mēneša patēriņu SSO portālā nākamā mēneša 1. darba dienā līdz plkst. 12.00 vai iesniedz ar SSO saskaņotu piegādes - saņemšanas aktu. Dati tiek nolasīti automātiski
Gada patēriņš objektā pārsniedz 1 milj. m3 Noziņo ikdienas datus SSO portālā līdz nākamās dienas plkst. 10.30 [2]
Ar ne-ikdienas uzskaiti Gada patēriņš objektā līdz 25 tūkst. m3 Noziņo mēneša datus SSO portālā no pārskata mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai [3] Dati tiek nolasīti automātiski
Gada patēriņš objektā no 25 tūkst. m3 līdz 1 milj. m3 Noziņo kopējo mēneša patēriņu SSO portālā nākamā mēneša 1.darba dienā līdz plkst. 12.00 [4]

[1] Tikai gadījumā, ja SSO ir uzlicis par pienākumu ziņot ikdienas patēriņu situācijā, kad diennakts patēriņš svārstās vairāk par 20%. Ziņošana jāveic elektroniski: sso.dispecers@lg.lv vai SSO dispečeram pa tālruni 67538257.

[2] Paziņo SSO Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Portālā, nosūtot uz e-pastu: sso.dispecers@lg.lv vai zvanot uz tālruni 67538257.

[3] Paziņo SSO Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Portālā, nosūtīt uz e-pastu: info@lg.lv vai zvanot uz tālruni 155.

[4] Ja netiek veikta ziņošana, tad Lietotājam līdz nākamā mēneša 1. darba dienai ir pienākums iesniegt ar SSO saskaņotu piegādes - saņemšanas aktu.

Ja Lietotājs noteiktajā laikā nepaziņo Komercuzskaites mēraparāta rādījumus, SSO nosaka mēneša dabasgāzes patēriņu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajam.