Sākumlapa  »  Gāze » 

Kā veikt patēriņa datu nodošanu?

Patēriņa datu nodošana veicama Sadales sistēmas operatora (SSO) portālā, šeit, vai, zvanot uz tālruni 155.

Patēriņš Nolasīšanas tips – ikdienas patēriņš[1]
Komercuzskaites mēraparāts bez telemetrijas
Nolasīšanas tips – mēneša patēriņš[3]
Komercuzskaites mēraparāts bez telemetrijas
Nolasīšanas tips – ikdienas vai mēneša patēriņš
Komercuzskaites mēraparāts ar telemetriju
Gada patēriņš objektā līdz 25 tūkst. m3 Noziņo ikdienas datus SSO portālā līdz nākamās dienas plkst. 10.30 [1] Noziņo mēneša datus SSO portālā no pārskata mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 1.darba dienai
  1. SSO vai tirgotāja portālā;
  2. Sūtot uz e-pastu: info@gaso.lv ;
  3. pa tālruni 155.
Patēriņš un rādījumi tiek nolasīti automātiski. Telemetrijas dati ir skatāmi SSO portālā
Gada patēriņš objektā no 25 tūkst. m3 līdz 126 tūkst. m3 Noziņo ikdienas datus SSO portālā līdz nākamās dienas plkst. 10.30 [1] Nākamā mēneša 1.darba dienā noziņo kopējo mēneša patēriņu, ievērojot nosacījumus, vienā no SSO piedāvātajiem rādījumu paziņošanas veidiem:
  1. SSO vai tirgotāja portālā;
  2. Sūtot uz e-pastu: info@gaso.lv ;
  3. pa tālruni 155.
Patēriņš un rādījumi tiek nolasīti automātiski. Telemetrijas dati ir skatāmi SSO portālā
Gada patēriņš objektā pārsniedz 126 tūkst m3 Noziņo ikdienas datus SSO portālā līdz nākamās dienas plkst. 10.30 [1] Nākamā mēneša 1.darba dienā noziņo kopējo mēneša patēriņu, ievērojot nosacījumus, vienā no SSO piedāvātajiem rādījumu paziņošanas veidiem:
  1. SSO vai tirgotāja portālā;
  2. iesniedz ar SSO saskaņotu Dabasgāzes piegādes - saņemšanas aktu [2].
Patēriņš un rādījumi tiek nolasīti automātiski. Telemetrijas dati ir skatāmi SSO portālā

[1] Tikai gadījumā, ja SSO ir uzlicis par pienākumu ziņot ikdienas patēriņu situācijā, kad diennakts patēriņš svārstās vairāk par 20%. Ziņošana jāveic elektroniski: sso.dispecers@lg.lv vai SSO dispečeram pa tālruni 67538257.

[2] Ja netiek veikta ziņošana, tad Lietotājam līdz nākamā mēneša 1. darba dienai ir pienākums iesniegt ar SSO saskaņotu piegādes - saņemšanas aktu.

[3] Ja Lietotājs noteiktajā laikā nepaziņo komercuzskaites mēraparāta rādījumus, SSO nosaka mēneša dabasgāzes patēriņu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" noteiktajā kārtībā pēc profila.