Sākumlapa  »  Jaunumi un blogs »  Jaunumi » 

Preses relīzes un analīzes

03.01 2018

2018. gads izmainīs piedāvājumu enerģijas patērētājiem

Šogad Latvijas enerģētikas nozarē izpildīsies vairāki priekšnosacījumi, kas veicinās tirgotāju piedāvājumu pārskatīšanu, radot jaunus, patērētājiem aktuālus pakalpojumus. Energoefektivitātes pienākumi, gāzes tirgus tālāka atvēršana mājsaimniecībām un vispārējs konkurences pieaugums nozarē beidzot ļaus Latvijai pietuvoties tādam tirgus modelim, kas raksturīgs attīstītiem tirgiem, kur cena ir tikai viens no piedāvājuma izvēles faktoriem un patērētājiem ir iespēja saņemt vairāk ieguvumu nekā tikai enerģiju savas mājas izgaismošanai vai apkurei.Energoefektivitātes pienākumi radīs jaunus piedāvājumus

No janvāra, atbilstoši Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumiem, sākas jauns etaps valsts energoefektivitātes politikā. Tas elektroenerģijas tirgotājiem nosaka saistības pret valsti, kas cita starpā paredz arī atbalstu patērētājiem, lai celtu to energoefektivitāti. Tādējādi sagaidāms, ka Latvijas enerģijas tirgotāji papildinās savu piedāvājumu ar jauniem pakalpojumiem un enerģijas cena vairs nebūs izteikti izšķirošais konkurences faktors.

Tas, kā katrs tirgotājs izvēlēsies īstenot noteikumos minētās prasības, var ietekmēt arī tirgus sadalījumu. Priekšrocības būs tiem elektroenerģijas tirgotājiem, kuri spēs piedāvāt vairāk, kā tikai enerģijas iegādi. Jauni pakalpojumi un risinājumi iespējami dažādās jomās, sākot no ekspertīzes energoefektivitātes konsultācijās līdz pat finansējuma programmām energoefektīvu iekārtu un risinājumu ieviešanai. Šīs pārmaiņas ļaus patērētājiem sajust lielāku ieguvumu no atvērtā tirgus darbības. Faktiski nākamo pāris gadu laikā novērosim jaunu tirgus attīstības posmu, kur arvien skaidrāk iezīmēsies katra tirgotāja atšķirīgais piedāvājums pēc tā satura, nevis tikai cenas.

Gāzes tirgus – aktuālākais jautājums, arī mājsaimniecībām

Dabasgāzes tirgus ir atvērts tikai pusgadu, bet tā izaugsmes temps Latvijā jau tagad pārspēj visas prognozes. Tāpēc arī 2018. gadā tas tirgotājiem būs lielākais konkurences izaicinājums, jo šeit atvērtais tirgus vēl ir attīstības sākumposmā. Tas nozīmē plašas iespējas strādāt pie jaunu piedāvājumu veidošanas un klientu piesaistes.

Plašākai auditorijai interesantākā būs gada izskaņa, kad mājsaimniecībām un tirgotājiem būs jāgatavojas regulēto cenu atcelšanai un tirgus pilnīgai atvēršanai līdz ar 2019. gada janvāri. Ņemot vērā, ka gāzes patēriņš mājsaimniecībās ar gāzes apkuri ir ievērojami lielāks nekā elektroenerģijas patēriņš, šis tirgotājiem būs ļoti saistošs segments un arī mājsaimniecību aktivitāte ir prognozējama augstāka, jo no izmaksu viedokļa šiem patērētājiem gāze ir ievērojami lielāka izdevumu pozīcija. Vienlaikus tas paver iespējas veidot integrētus gāzes un elektroenerģijas iegādes piedāvājumus, kur vēl lielāku pievienoto vērtību sniegs jau pieminētie energoefektivitātes pakalpojumi.

Līdz ar tirgus attīstības nākamo soli, šogad ieraudzīsim arī jaunu dabasgāzes pārvades un sadales tarifu struktūras piedāvājumu. Pašlaik gāzes sadales sistēmas operatora tarifi ir atkarīgi tikai no gada laikā patērētā apjoma, tomēr nākotnē šī tarifu struktūra varētu tikt pielīdzināta elektroenerģijas tirgū esošajai praksei, kur ir gan fiksētā, gan mainīgā tarifa daļa, kas atkarīga no pieslēguma veida.

Kopumā tieši pārdomātam tirgus regulējuma būs būtiska loma veiksmīgā gāzes tirgus attīstībā, lai sabalansētu patērētāju un tirgotāju vajadzības, vienlaicīgi nodrošinot augstu tirgus aktivitāti un tā pieejamību jauniem tirgus spēlētājiem. Tas noteiks, cik sekmīgi noritēs regulēto cenu atcelšana mājsaimniecību patērētājiem un kā veidosies vienots Baltijas gāzes tirgus.

Atjaunojamo energoresursu atbalsta nākotne politiķu rokās

2017. gadā spilgti iezīmējās sabiedrības neapmierinātība jautājumos, kas saistīti ar Obligātā iepirkuma komponenti jeb OIK. Ekonomikas ministrija atkārtoti apstiprināja, ka strādās pie tā, lai ierobežotu jau izsniegtās atļaujas enerģijas pārdošanai OIK ietvaros. Vienlaikus nozares pārstāvji sagaida, ka tiks nodefinēts vai un kādi atbalsta mehānismi būs pieejami nākotnē jaunu ražošanas jaudu attīstībai. Ņemot vērā, ka tuvojas Saeimas vēlēšanas ir maz ticams, ka līdz šī gada rudenim nonāksim pie konkrētas tālākas attīstības politikas nozarei. Vienlaikus ir cerība, ka priekšvēlēšanu debates var kalpot par labu platformu Latvijas atjaunojamo energoresursu attīstības iztirzāšanai.

Atpakaļ
Enefit ziņu RSS plūsmas
 • Janvāris
 • Februāris
 • Marts
 • Aprīlis
 • Maijs
 • Jūnijs
 • Jūlijs
 • Augusts
 • Septembris
 • Oktobris
 • Novembris
 • Decembris