Sākumlapa  »  Gāze » 

Informācija par akcīzes nodokli

Ja uzņēmuma objektā/-os patērētā dabasgāze pilnībā vai daļēji regulējošā likuma[1] izpratnē ir apliekama ar akcīzes nodokli (izmanto dabasgāzi par kurināmo vai degvielu), tad informāciju par dabasgāzes apjomu, kuram piemērojams akcīzes nodoklis kopā ar sadalījumu pa izlietošanas mērķiem, jāziņo līdz nākamā mēneša 1. darba dienai, nosūtot aizpildītu iesnieguma "Par saņemtās dabasgāzes sadalījumu pa dabasgāzes izmantošanas mērķiem" formu uz e-pastu gaze@enefit.lv.

  • Informācija nav jāiesniedz gadījumā, ja visa patērētā dabasgāze tiek izmantota kā kurināmais vai degviela un par to ir veikta attiecīga atzīme tirdzniecības līguma 3.pielikumā. Šādā gadījumā nodokļa aprēķināšanai par pamatu tiks ņemta vērā no SSO saņemtā patēriņa datu informācija.

UZMANĪBU! Gadījumā, ja ir jāveic ziņošana dabasgāzes tirgotājam par izmantotās dabasgāzes apjomu sadalījumā pa konkrētajiem mērķiem, taču tas nav darīts, tad dabasgāzes tirgotājs akcīzes nodokli aprēķina, visam patērētajam dabasgāzes apjomam piemērojot 1,65 eiro/MWh, kā to paredz likums[1].

[1] Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību - likumi.lv/doc.php?id=290128

Pieprasīt piedāvājumu

Pieprasīt piedāvājumu

Iesniedzot pieprasījumu, piekrītu komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA Enefit uz formā norādīto e-pasta adresi.

Iesniegt