Sākumlapa  »  Gāze »  Enefit gāzes gala cenas veidojošās komponentes » 

Enefit gāzes gala cenas veidojošās komponentes

Maksa par dabasgāzi sastāda vidēji 75-80% no kopējā rēķina summas. Papildus tam, rēķinā tiek iekļauta maksa par sistēmas operatoru sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā sadaļā varat iegūt vairāk informāciju par dabasgāzes rēķinā iekļautajām komponentēm.

Pirms tirgus
atvēršanas
Pēc tirgus
atvēršanas
  Kāpēc?
Tirdzniecības komponente
Gāzes cena
Tirdzniecības uzcenojums iekļauts gāzes cenā
Uzglabāšanas komponente
Krātuves pakalpojums turpmāk būs kā daļa no gāzes cenas*
Gāze cena
Atkarīga no svārstībām globālajos energoresursu tirgos, piesaistīta kādai no Eiropas lielākajām gāzes biržas svārstībām vai fiksētā konkrētām laika periodam
Sadales komponente
Sadales komponente
Sadales tīkla tarifi, kā līdz šim būs atkarīgs no plānotā patēriņa gadā
Pārvades komponente
Pārvades komponente
Pārvades sistēmas tarifs arī turpinām visām patēriņa grupām saglabāsies viens

* Sākot ar 2017. gada 3. aprīli ir stājušies spēkā jauni Ministra kabineta noteikumi - "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kas nosaka, ka Inčukalna dabasgāzes krātuves komponenta vairs nav tieši attiecināma uz gala patērētāju. Turpmāk, par tās pastarpinātiem maksātājiem kļūs tie patērētāji, kuri būs noslēguši līgumu ar dabasgāzes tirgotāju, kurš izmanto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu, lai ar tā palīdzību pilnībā vai daļēji veiktu savu klientu apgādi.

Pieprasīt piedāvājumu

Pieprasīt piedāvājumu

Iesniedzot pieprasījumu, piekrītu komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA Enefit uz formā norādīto e-pasta adresi.

Iesniegt