Sākumlapa  »  Uzzināt vairāk »  Kā darbojas gāzes tirgus » 

Kā darbojas gāzes tirgus?

Gāzes tirgū Latvijā pārdevējs ir reģistrēts gāzes tirgotājs, bet pircēji ir gāzes galalietotāji.

Ņemot vērā, ka ne Latvijā, ne citās Baltijas valstīs dabasgāze šobrīd iegūta netiek, tad visi pārdevēji gāzi Latvijā importē caur cauruļvadiem vai sašķidrinātā veidā, piegādājot ar kuģiem, lai pārdotu galalietotājiem.

Tirgus infrastruktūru nodrošina pārvades un sadales sistēmas operatori, kas veic gāzes transportēšanu caur augsta un vidējā spiediena gāzes vadiem no Latvijas robežas līdz galalietotāja dabasgāzes apgādes objektam. Galalietotājs pārdevējam maksā gan par patērēto gāzes apjomu, gan sistēmas pakalpojumiem un akcīzes nodokli, ja tāds ir piemērojams. Pārdevēja pienākums ir tālāk norēķināties ar sistēmas operatoru par tā sniegtajiem pakalpojumiem un veikt akcīzes nodokļa iemaksu VID, atbilstoši galalietotāja iesniegtajai informācijai.

Gāzes tirgū pircēji var izvēlēties pārdevējus un produktus, kā arī vienoties par cenām, savukārt regulators uzrauga pārdevējus, lai tie ievēro izstrādātos tirgus noteikumus. Regulators uzrauga arī sistēmas operatorus un to darbību, nodrošina, lai pret ikvienu tirgus dalībnieku būtu vienlīdzīga un nediskriminējoša attieksme, kā arī apstiprina pārvades un sadales sistēmu operatoru tarifus.

Tirgotāja un sadales sistēmas operatora loma gāzes tirgū


Tirgotājs būs viens kontakta punkts, kurā risināt visus ar tirdzniecību saistītos jautājumus:

  • Līgumiskie jautājumi
  • Norēķini
  • Kļūdas rēķinā
  • Objektu pievienošana / atvienošana / pārreģistrācija


Pie Sadales sistēmas operatora būs jāgriežas, lai:

  • nodotu skaitītāja rādījumus
  • informētu par avārijas situāciju
  • risinātu tehniskos jautājumus (pieslēgumi sistēmai, skaitītāju maiņa, plombas bojājumi, sistēmas pakalpojumu izmantošana)
  • iesniegtu pieprasījumu pārtraukt dabasgāzes piegādi objektā