icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2024. gada aprīlis

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 5,29 TWh
+ 5,12 TWh
salīdzinot ar martu

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

64,35 EUR/t
+ 11,12%
salīdzinot ar martu

Mēneša vidējā elektroenerģijas
cena biržā Latvijas cenu apgabalā

60,25 EUR/MWh
- 11,68%
salīdzinot ar martu

Komentāri:

  • Aprīlī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar martu samazinājās par aptuveni 12% līdz 60,25 EUR/MWh.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar martu pieauga vidēji par 5 TWh, un vidējais līmenis aprīlī bija -5,29 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2024. gadam 86,12 EUR/MWh, 2025. gadam 94,33 EUR/MWh un 2026. gadam 82,30 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2022 2023 2024 2025 2026

Jēlnaftas cena

90,02 USD/bbl
+ 13,6%
salīdzinot ar martu

EUR/USD kurss

1,072
+ 0,001%
salīdzinot ar martu

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

28,92 EUR/MWh
+ 8,10%
salīdzinot ar martu

Komentāri:

  • Aprīlī vidējā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar martu pieauga par aptuveni 8%. Aprīlī tā bija vidēji 28,92 EUR/MWh.
  • Naftas cena aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par aptuveni 13% līdz 90,02 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2024. gada jūnijam ir 30,45 EUR/MWh, 2024. gadam 34,71 EUR/MWh, 2025. gadam 35,00 EUR/MWh un 2026. gadam 29,80 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.