icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

STEM nozare Latvijā: ar cerību nepietiks – jāinvestē cilvēkos

Enefit pieredze rāda, ka uz tehniskajām vakancēm piesakās piecas reizes mazāk kandidātu nekā uz citiem amatiem. Turklāt apmēram 70% vakanču tīkotāju mums nākas noraidīt nepietiekamas kvalifikācijas dēļ. Ja starpnozaru prasmes jeb tā saucamās soft skills var salīdzinoši ātri apgūt, uzprojektēt un uzbūvēt vēja parku tik vienkārši neiemācīsies. Kaut arī darbinieku trūkumu pagaidām vēl nejūtam, STEM jomā Latvijā esam krīzes priekšvakarā.

Pēdējos gados pasaule līdz ar digitalizāciju, mākslīgā intelekta attīstību un citām inovācijām ir piedzīvojusi ārkārtīgi strauju tehnoloģisko izrāvienu. Arī Latvija nav izņēmums, un pašlaik esam valstiskas izvēles priekšā – palikt pasaules perifērijā vai iet līdzi laikam un īstenot savu potenciālu, stiprinot starptautisko konkurētspēju un vairojot sabiedrības labklājību. Uzņēmējdarbība patlaban nav iespējama bez padziļinātām digitālām prasmēm.

Enefit to jūt vistiešākajā veidā: mēs attīstām enerģētikas tehnoloģijas Baltijas reģionā, kuras radīs milzīgu pievienoto vērtību mūsu ekonomikai, – būvējam saules un vēja parkus, pētām ūdeņraža tehnoloģijas, veidojam ambiciozu elektroauto publiskās uzlādes tīklu, bet, lai to visu paveiktu, ir vajadzīgi augsti kvalificēti profesionāļi ar atbilstošām zināšanām. Viena no mūsu uzņēmuma vērtībām ir uzņemties iniciatīvu, jo labas pārmaiņas ir atkarīgas tikai no mums pašiem.

Šobrīd pārmaiņas ir vajadzīgas STEM nozares speciālistu sagatavošanā, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību ilgtermiņā un vairotu kopējo valsts labklājību. Un šīm pārmaiņām jāsākas ar ilgtspējīgāko no jomām, ar cilvēces evolūcijas virzītājspēku visos laikos – ar izglītību.

Fundamentu izglītībai mēs iegūstam skolā. Bet, kā liecina statistika, šis pamats kļūst arvien nestabilāks. Piemēram, pērn no gandrīz 20 000 vidusskolu beidzēju fizikas eksāmenu kārtojuši tikai 4%, un tikai 158 skolēni eksāmena vērtējumā ieguva vismaz 60%. STEM ir Latvijas tautsaimniecībai svarīga joma, tomēr tajā akūti trūkst dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas skolotāju, kā rezultātā ir pastāvīgs kvalificētu speciālistu deficīts.

Ekonomikas ministrijas darba tirgus aplēses liecina, ka līdz 2030. gadam augstākās kvalifikācijas speciālistu trūkums STEM virzienos var sasniegt 9000 speciālistu. Turklāt labi speciālisti ir vajadzīgi visiem, un privātajā segmentā tie ir puslīdz pieejami līdz brīdim, kad tiek sākts kāds nacionāla mēroga projekts, kas “nosmeļ” pašus labākos. Savukārt kvalifikācijas trūkst, jo skolā ir nepietiekami apgūti STEM jomas mācību priekšmeti. Tehnisko profesiju pārstāvji savu interesi par šīm nozarēm nereti ir mantojuši no ģimenes, kurā kāds no vecākiem ir bijis inženieris, ķīmiķis utt., vai arī ieguvuši, pateicoties izcilam skolotājam. Pieaugušo ietekmei ir ļoti liela nozīme, sevišķi pamatskolas posmā, kad bērni izvēlas, kādā virzienā turpināt padziļinātas mācības.

Laba izglītība ir visa pamatā, bet tā nevar būt atrauta no citām nozarēm. Ir nepieciešama ciešāka saikne un sadarbība starp izglītības procesa organizētājiem un industrijām, lai sagatavotu speciālistus, kas ir pieprasīti darba tirgū. Mēs gribam sākt no pašiem pamatiem, kopā ar Iespējamo misiju, Rīgas Tehnisko universitāti un Izglītības un zinātnes ministriju palīdzot sagatavot vienus no nozīmīgākajiem cilvēkiem šajā attīstības ķēdē – skolotājus. Augsti motivēti skolotāji ir pārmaiņu veidotāji, un viņu spēkos ir pozitīvi ietekmēt ikviena bērna interesi par izglītības nozīmi tālākajā dzīvē. Daudzajiem pirmspensijas un pensijas vecuma skolotājiem ir vajadzīgi papildspēki – jauni, enerģiski cilvēki, kuri ir uz “tu” ar mūsdienu tehnoloģijām un izglītības metodēm un spēj aizraut jauniešus.

Mēs nedzīvojam uz vientuļas salas, mēs konkurējam ar citām valstīm. Jo spēcīgāki un jaudīgāki būs mūsu profesionāļi, kas spēs saražot augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus vai vismaz adaptēt citu valstu inovācijas, jo vairāk varēsim ražot, eksportēt un pelnīt. Var arī neko nedarīt, taču bez pārmaiņām mēs mūžīgi stagnēsim, dzīvosim par Eiropas fondu līdzekļiem un būsim tikai pierobežas josla kaut kur nomalē. Ja gribam izrauties līderos un dzīvot labāk, nepietiks ar cerību, ka kāds jau vienmēr izmācīsies par inženieri. Viss ir mūsu rokās – ir jāinvestē cilvēkos. Vislabākā joma, kurā investēt, ir izglītība, bet labākais, ko izglītība var sniegt, – STEM zinātnes.

Aicinu ikvienu STEM nozares entuziastu izvērtēt iespēju kļūt par eksakto priekšmetu skolotāju un tādā veidā iedvesmot un raisīt interesi nākamajām paaudzēm par dabaszinātnēm, tehnoloģijām un matemātiku. Lai noskaidrotu, kāda STEM priekšmeta skolotājs jūs varētu būt, piedāvāju aizpildīt digitālo testu: Izglābt STEM (izglabtstem.lv)