icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada oktobris


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

11,84 TWh
+ 0,97 TWh
salīdzinot ar septembri

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

81,07 EUR/t
- 1,30%
salīdzinot ar septembri

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

87,41 EUR/MWh
- 25,44%
salīdzinot ar septembri

Komentāri:

  • Oktobrī elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar septembri samazinājās par aptuveni 25% līdz 87,41 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 30-68%.
  • Vēja enerģijas ražošana Baltijas valstīs palielinājās par aptuveni 92%, tādējādi pozitīvi ietekmējot vidējo elektroenerģijas cenu līmeni reģionā.
  • CO2 kvotu cenas oktobrī samazinājās par aptuveni 1%, un vidējā cena bija 81,07 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar septembri ir palielinājusies vidēji par 1 TWh, un vidējais līmenis oktobrī bija 11,84 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 121,03 EUR/MWh, 2024. gadam 110,51 EUR/MWh un 2025. gadam – 99,60 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

88,70 USD/bbl
- 4,2%
salīdzinot ar septembri

EUR/USD kurss

1,056
- 1,01%
salīdzinot ar septembri

Mēneša vidējā dabasgāzes
cena biržā

43,27 EUR/MWh
+ 17,54%
salīdzinot ar septembri

Komentāri:

  • Oktobrī dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 17,54%. Oktobrī tā bija vidēji 43,27 EUR/MWh.
  • Naftas cena oktobrī salīdzinājumā ar septembri samazinājās par aptuveni 4% līdz 88,70 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada decembrim ir 48,95 EUR/MWh, 2024. gada janvārim ir 49,35 EUR/MWh, 2024. gadam 49,35 EUR/MWh un 2025. gadam 44,45 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.