icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada maijs


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 11,38 TWh
- 4,75 TWh
salīdzinot ar aprīli

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

84,09 EUR/t
- 6,66%
salīdzinot ar aprīli

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

78,02 EUR/MWh
+ 18,40%
salīdzinot ar aprīli

Komentāri:

  • Maija elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par aptuveni 19% līdz 78,02 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 48-56%.
  • Vēja enerģijas ražošana Baltijas valstīs samazinājās par aptuveni 25%, tādējādi negatīvi ietekmējot vidējo elektroenerģijas cenu līmeni reģionā.
  • Latvijā saražotais elektrības daudzums maijā bija mazāks kā aprīlī, līdz ar to pieauga elektroenerģijas importa apjoms.
  • CO2 kvotu cenas maijā samazinājās par 7%, un vidējā cena bija 84,09 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar aprīli ir samazinājusies vidēji par 4,75 TWh, un vidējais līmenis maijā bija -11,38 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 117,02 EUR/MWh, 2024. gadam 115,84 EUR/MWh un 2025. gadam – 105,07 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

75,69 USD/bbl
-9,2%
salīdzinot ar aprīli

EUR/USD kurss

1,086
- 0,94%
salīdzinot ar aprīli

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

31,30 EUR/MWh
- 24,97%
salīdzinot ar aprīli

Komentāri:

  • Maija dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar aprīli samazinājās par 25%. Maijā tā bija vidēji 31,30 EUR/MWh.
  • Galvenais iemesls gāzes cenu kritumam ir siltie laikapstākļi un dabasgāzes krātuvju aizpildījums, kas Eiropā bija vidēji 68% un Latvijā vidēji 50%, tādējādi samazinot bažas par dabasgāzes nodrošinājumu Eiropā nākošajai ziemai.
  • Naftas cena maijā salīdzinājumā ar aprīli samazinājās par 9% līdz 75,69 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada jūlijā ir 23,38 EUR/MWh, 2023. gada augustā ir 25,48 EUR/MWh, 2024. gadam 43,00 EUR/MWh un 2025. gadam 50,42 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.