icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada jūnijs


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 16,15 TWh
- 4,50 TWh
salīdzinot ar maiju

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

85,89 EUR/t
+ 2,27%
salīdzinot ar maiju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

98,70 EUR/MWh
+ 26,51%
salīdzinot ar maiju

Komentāri:

  • Jūnija elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar maiju palielinājās par aptuveni 26% līdz 98,70 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 47-70%.
  • Vēja enerģijas ražošana Baltijas valstīs samazinājās par aptuveni 25%, tādējādi negatīvi ietekmējot vidējo elektroenerģijas cenu līmeni reģionā.
  • Ūdens līmenis Skandināvijas ūdenskrātuvēs turpina samazināties, tādējādi mazinot iespēju saražot elektroenerģiju par lētāku pašizmaksu.
  • CO2 kvotu cenas jūnijā palielinājās par 2%, un vidējā cena bija 85,89 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar maiju ir samazinājusies vidēji par 4,50 TWh, un vidējais līmenis jūnijā bija -16,15 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 116,27 EUR/MWh, 2024. gadam 123,97 EUR/MWh un 2025. gadam – 108,07 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

74,98 USD/bbl
-0,7%
salīdzinot ar maiju

EUR/USD kurss

1,084
- 0,11%
salīdzinot ar maiju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

32,44 EUR/MWh
+ 5,83%
salīdzinot ar maiju

Komentāri:

  • Jūnija dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar maiju palielinājās par aptuveni 6%. Jūnijā tā bija vidēji 32,44EUR/MWh.
  • Naftas cena jūnijā salīdzinājumā ar maiju samazinājās par aptuveni 1% līdz 74,98 USD/bbl.
  • Ūdens līmenis Skandināvijas ūdenskrātuvēs turpina samazināties, tādējādi mazinot iespēju saražot elektroenerģiju par lētāku pašizmaksu.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada augustā ir 36,05 EUR/MWh, 2023. gada septembris ir 35,20 EUR/MWh, 2024. gadam 51,50 EUR/MWh un 2025. gadam 42,60 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.