icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2023. gada jūlijs


ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA


Vairumtirdzniecības cenas
Nord Pool biržā

Indikatīvās nākotnes
līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Ziemeļvalstu hidroresursu bilance

- 5,87 TWh
+ 10,44 TWh
salīdzinot ar jūniju

CO2 kvotu cena enerģijas tirgū

86,49 EUR/t
+ 0,69%
salīdzinot ar jūniju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

83,84 EUR/MWh
- 15,06%
salīdzinot ar jūniju

Komentāri:

  • Jūlijā elektroenerģijas vidējā cena biržā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 15% līdz 83,84 EUR/MWh. Salīdzinot ar pagājušo gadu, elektrības cena ir samazinājusies par 47-83%.
  • CO2 kvotu cenas jūlijā palielinājās par 0,69%, un vidējā cena bija 86,49 EUR/t.
  • Ziemeļvalstu hidrobilance salīdzinājumā ar jūniju ir palielinājusies vidēji par 10,44 TWh, un vidējais līmenis jūlijā bija -5,87 TWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2023. gadam ir 100,4 EUR/MWh, 2024. gadam 108,47 EUR/MWh un 2025. gadam – 103,95 EUR/MWh. Grafikā redzamā indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA


TTF vairumtirdzniecības cenas

Indikatīvās nākotnes TTF līgumu cenas

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

Janv

Marts

Maijs

Jūl

Sept

Nov

2021 2022 2023 2024 2025

Jēlnaftas cena

80,16 USD/bbl
+ 6,9%
salīdzinot ar jūniju

EUR/USD kurss

1,106
+ 1,95%
salīdzinot ar jūniju

Mēneša vidējā elektroenerģijas cena
biržā Latvijas cenu apgabalā

26,61 EUR/MWh
- 11,09%
salīdzinot ar jūniju

Komentāri:

  • Jūlijā dabasgāzes cena TTF biržā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 11%. Jūlijā tā bija vidēji 26,61 EUR/MWh.
  • Naftas cena jūlijā salīdzinājumā ar jūniju palielinājās par aptuveni 7% līdz 80,16 USD/bbl.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2023. gada septembrī ir 27,70 EUR/MWh, 2023. gada oktobris ir 33,00 EUR/MWh, 2024. gadam 50,90 EUR/MWh un 2025. gadam 44,70 EUR/MWh. Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.