icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enerģijas tirgus apskats 2021. gada augusts

ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA Electer icon

Enerģijas tirgus apskats 2021. gada augusts

Komentāri

  • Elektroenerģijas cena augustā stabilizējās un saglabājās jūlija līmenī, par spīti tam, ka Ziemeļvalstu ūdens bilance hidrorezervuāros augustā samazinājās par 3,5 TWh, un pašlaik ir netipiski zema - 17,8 TWh zem normas līmeņa.
  • Tāpat kā elektroenerģijas cena, arī CO2 kvotu cena augustā saglabājās jūlija līmenī.
  • Salīdzinājumā ar jūliju elektroenerģijas cena Nord Pool biržā Latvijas cenu apgabalā augustā samazinājās par 1% līdz 87,32 EUR/MWh, savukārt salīdzinājumā ar 2020. gada augustu tā bija par 115% augstāka.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena Latvijas tirdzniecības apgabalā 2021. gadam ir 109,41 EUR/MWh, 2022. gadam 84,13 EUR/MWh un 2023. gadam – 75,61 EUR/MWh.
  • Indikatīvā nākotnes līgumu cena vidējam biznesa klienta patēriņa profilam atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām Latvijas, Igaunijas un Somijas cenu apgabalā.

GĀZES BIRŽAS CENA Gas icon

Enerģijas tirgus apskats 2021. gada augusts

Komentāri:

  • Dabasgāzes cena augustā turpināja strauji pieaugt, un tās aizvadītā mēneša cenu kāpums skaidrojams ar savlaicīgi prognozētajiem vēsākiem laika apstākļiem.
  • Turpretim naftas cena augustā samazinājās dažādu tirgus procesu rezultātā.
  • Salīdzinājumā ar jūliju dabasgāzes cena TTF biržā augustā palielinājās par 23% līdz 44,02 EUR/MWh, savukārt salīdzinājumā ar 2020. gada augustu tā bija par 560% augstāka.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līguma cena 2021. gadam ir 44,02 EUR/MWh, 2022. gadam - 34,90 EUR/MWh un 2023. gadam – 23,90 EUR/MWh.
  • Indikatīvā TTF nākotnes līgumu cena atspoguļo šī brīža prognozes nākotnes cenām.


Tirgus pārskats ir sagatavots, izmantojot Enefit analītiķiem pieejamo aktuālo tirgus informāciju. Pārskatam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par Enefit solījumu, priekšlikumu vai oficiālu prognozi. Enefit neuzņemas atbildību par izdevumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šajā tirgus pārskatā sniegto informāciju.