Dabasgāzes akcīzes atskaiteUzņēmuma informācija

Objekta informācija

Dabasgāzes izmantošanas veids

m3

m3

m3

m3


Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību


Punkts 64.

Galalietotāji atsevišķi uzskaita vai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķina dabasgāzes apjomu, kuru izmanto:

# Dabasgāzes izmantošanas veids VID piemērojamā akcīzes nodokļa likme
64.1. izmantošanai par kurināmo 1.65 € / MWh
64.8. izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās 0.55 € / MWh
64.5. mineraloģiskiem procesiem Netiek aplikts
64.6. lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei Netiek aplikts
64.7. rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei Netiek aplikts