icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Privātuma politika un vispārējie noteikumi

Kam domāts paziņojums par privātumu?

Paziņojums par privātumu:

  • paskaidro, ko mēs darām, lai aizsargātu un ievērotu jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti;
  • izskaidro, kā mēs apkopojam, izmantojam un aizsargājam jūsu personisko informāciju;
  • palīdz jums saprast, kā tiek apkopota un izmantota jūsu personiskā informācija un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personisko informāciju.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērosim Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Mēs izmantojam datus nolūkam, kādam esam tos savākuši, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi. Kad mērķis ir izpildīts, mēs dzēšam personas datus.

Paziņojums par privātumu sniedz informāciju un norādījumus, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, produktus, lietotnes un e-vidi vai apmeklējat mūsu vietnes. Paziņojums par privātumu neatspoguļo datu apstrādi, ko veic citi uzņēmumi savās tīmekļa vietnēs, vai to sniegtos pakalpojumus.

Jūs varat izmantot mūsu pakalpojumus un e-vidi kā klients ar līgumu, saskaņā ar līgumu ar kādu citu personu tikai kā pakalpojuma lietotājs vai vienkārši apmeklējot mūsu e-vidi bez nepieciešamības noslēgt līgumu. Visos šajos gadījumos mēs ievērosim Paziņojumu par privātumu. Ja mūsu pakalpojumu klients ļauj lietotājam izmantot pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp viņu un Enefit, klientam ir jānodrošina, ka lietotājs ir iepazinies ar šo privātuma paziņojumu.

Mēs atsaucamies uz šo Paziņojumu par privātumu un darām to jums pieejamu, slēdzot līgumu, kā arī nodrošinot jums pakalpojumu, preces un/vai e-vidi. Paziņojums par privātumu ir dokuments, kas sniedz jums informāciju un nav daļa no līguma ar jums vai Enefit vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Enefit Volt publiskās uzlādes mobilajā lietotnē mēs apstrādājam lietotāja augšupielādēto attēlu lietotnes lietotāja profila attēlam un ļaujam lietotājiem skenēt QR kodus, lai iegūtu informāciju par lādētāju un tā atrašanās vietu.

Tā kā mūsdienu pakalpojumi, iekārtas un saistītie risinājumi strauji attīstās, mainīsies arī to nodrošināšanai nepieciešamās skaitļošanas darbības. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šis Paziņojums par privātumu būtu atjaunināts un pieejams Enefit tīmekļa vietnē www.enefit.lv. Mēs jums paziņosim par jebkādām būtiskām izmaiņām jūsu privātuma paziņojumā, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, e-pastu vai citus saprātīgus līdzekļus.