icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Gudrs veids, kā radīt uzlādes nodrošinājumu

Ēkās ar vairākiem elektromobiļiem ir nepieciešams gudrs uzlādes nodrošinājums, lai nepieļautu potenciālas problēmas tuvākajā nākotnē.

Saņemt piedāvājumu

Ieguldot uzlādes nodrošinājumā, palielināsies arī īpašuma vērtība


Nekustamā īpašuma attīstītāji

Investējiet energoefektivitātē un ieprieciniet klientus ar gudru, kompleksu risinājumu, ko nodrošina mūsu profesionālā komanda un vienmēr pieejamais klientu serviss.

Daudzdzīvokļu ēkas

Investējiet drošā, vienkāršā un uz nākotni vērstā elektromobiļu uzlādes risinājumā, kas nodrošina viedu uzlādi visiem dzīvokļu īpašniekiem un palielina elektrības pieslēgumu bez papildu izmaksām.

Komercēkas

Investējiet elektromobiļu uzlādes jaudas palielināšanā un uzlabojiet savu kredītreitingu banku acīs. Piedāvājām pilnu risinājumu, kuram nav ekvivalentu.

Ieguldot uzlādes nodrošinājumā, palielināsies arī īpašuma vērtība


 • Elastīga slodzes vadība
 • Sistēma uzrauga visas daudzdzīvokļu ēkas elektroenerģijas patēriņu un spēj novirzīt brīvo jaudu, lai uzlādētu elektriskos transportlīdzekļus. Nav nepieciešams iegādāties vairāk ampēru, lai palielinātu galveno drošinātāju.

 • Automātiskā norēķināšanās ar elektromobiļu lietotājiem
 • Nosūtām kooperatīvam ikmēneša uzlādes izmaksu atskaiti par visiem lādētājiem, ko var pievienot komunālo pakalpojumu rēķinam.

 • Ātra un droša elektromobiļu uzlāde
 • Brīvā jauda tiek sadalīta vienādi starp visām automašīnām, kam nepieciešama uzlāde. Kad vienas automašīnas akumulators ir pilns vai sasniedz vēlamo uzlādes līmeni, pārējiem lādētājiem tiek pārsūtīta lielāka jauda.

 • Paaugstina nekustamā īpašuma vērtību
 • Autostāvvietas uzlādes nodrošinājums paaugstina īpašuma vērtību.

 • Uzlādes nodrošinājums aptver visu stāvlaukumu
 • Kooperatīva stāvlaukumā Enefit Volt uzstāda speciālu(-s) sadales skapi(-us), kur tiek pieslēgti iedzīvotāju esošie un potenciālie lādētāji.

 • Visaptverošs un uz nākotni vērsts risinājums vienuviet
 • Mēs rūpējamies par uzlādes risinājuma projektēšanu, uzstādīšanu un apkopi, novēršot nepieciešamību iedzīvotājiem un kooperatīviem risināt sarežģītus uzlādes jautājumus.


Enefit Volt sedz centrālās sistēmas ieguldījumu atbilstoši stāvvietu skaitam.

Vēlaties iznomāt vai iegādāties lādētāju?

Iepazīstieties ar mūsu uzlādes risinājumiem šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi

Dārga uzstādīšana. Šodien uzlāde ir nepieciešama tikai nedaudziem elektromobiļiem. Uzstādīt lādētāju vienam vai diviem automobiļiem ir dārgi un sarežģīti, un tas ir saistīts ar papildu izmaksām, piemēram, elektriskā projekta sagatavošanu un saskaņošanu.

Plug-in jauda. Ēkām nav pietiekamas pieslēguma jaudas, lai uzstādītu individuālus uzlādes lādētājus visiem. Iedzīvotājiem papildu strāvas pastiprinātāju iegāde ir ļoti dārga un var sasniegt vairākus tūkstošus eiro.

Nākotnes pārvaldība. Trūkst zināšanu par to, kā pārvaldīt uzlādi visaptverošā veidā, tostarp, kā izrakstīt rēķinu par elektroenerģijas patēriņu.

Lai risinātu šos jautājumus, Enefit Volt ir izstrādājis pilnīgu uzlādes gatavības risinājumu, kas atbilst pašreizējām vajadzībām un novērš nepieciešamību pēc turpmākiem dārgiem ieguldījumiem nākotnē. Uzstādīt lādētājus kļūst ātri un vienkārši!

Pieslēguma jauda. Ēkas elektroenerģijas sistēmai ir ierobežota jauda, un tā nav projektēta, domājot par elektromobiļu uzlādi. Ja instalācija nav pārdomāta un tiek pievienoti jauni lādētāji, ir viegli pārslogot elektroenerģijas sistēmu, un ēka var palikt bez elektrības pavisam!

Lādētāju uzstādīšana. Uzstādot elektromobiļu lādētājus tieši uz ēkas priekšpagalma, var nepietikt vietas drošinātājiem. Pat ja pirmā elektromobiļu lādētāja drošinātāji var ietilpt, nākamajiem elektromobiļu lietotājiem nebūs vietas, kur pieslēgt lādētājus.

Elektroenerģijas rēķini. Ja ēkā ir liels skaits individuāli uzstādītu lādētāju, kas nav savienoti ar centrālo pārvaldības sistēmu, rēķinu izrakstīšana par viena automobiļa patērēto elektroenerģiju kļūst sarežģīta. Pat ja automobiļu īpašnieki paši pārsūta skaitītāja rādījumus no lādētāja, daudzām pusēm būs jāveic virkne papildu darbību, un sistēmas administrēšana ātri vien kļūs pārslogota.

Tāpēc Enefit Volt piedāvā pārredzamu un ērtu visaptverošu risinājumu. Mēs rūpējamies par risinājuma projektēšanu, izbūvi, uzturēšanu un nepārtrauktu pārvaldību.

Pateicoties autostāvvietā iebūvētai uzlādes stacijai, katra jauna uzlādes lādētāja uzstādīšana ir ātrs un vienkāršs process. Klienti var tieši sazināties ar Enefit Volt, un tiem vairs nav nepieciešams saņemt atsevišķas atļaujas un apstiprinājumus, tādējādi ietaupot kooperatīvam daudz birokrātijas.

Elektromobiļu uzlādes ierīkošana mājokļu apvienībā ir paredzams un apjomīgs ieguldījums, par ko lemj apvienības kopsapulce. Ieguldījuma izmaksas tiek sadalītas, pamatojoties uz vienošanos starp mājokļu apvienību un Enefit Volt.

Enefit Volt segs ieguldījumus uzlādes sistēmas centrālajā aprīkojumā, kas sastāv no dinamiskā slodzes kontroles skaitītāja galvenajā ēkas korpusā un elektriskā sadales skapja vai sadales skapju, lai pieslēgtu uzlādes ierīces stāvvietā. Mēs arī rūpēsimies par visas sistēmas nepārtrauktu uzturēšanu un pārvaldību un nodrošināsim uzlādes pakalpojumu ēkas iedzīvotājiem bez papildu izmaksām.

Būvuzņēmējs segs visus ar uzlādes iekārtu ierīkošanu saistītos darbus, tostarp iekārtu uzstādīšanu un sagatavošanas darbus stāvvietās (rakšanas darbi, kabeļu kanālu un kabeļu kanalizācijas ierīkošana u. c.).

Galalietotājs, t. i., elektromobiļa lietotājs, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, būs atbildīgs par uzlādes iekārtas uzstādīšanas izmaksām savā personīgajā stāvvietā un par iekārtas nomu vai iegādi. Šim nolūkam jānoslēdz līgums tieši ar Enefit Volt.

Nē. Borta lādētājiem ir kopīga elektriskā sistēma un uzlādes jauda, un, lai izvairītos no pārslodzes, ir nepieciešama dinamiska uzlādes jaudas kontrole.

Dinamisko pārvaldību nodrošina sadarbība starp pakalpojumu sniedzēja Enefit Volt uzstādīto aprīkojumu un pārvaldības sistēmu, kurā var pievienot tikai saderīgus lādētājus. Vēl viens svarīgs aspekts ir kopīga uzlādes izmaksu uzskaite un vispārēja uzlādes iekārtu darbības uzraudzība, kas arī ir balstīta uz platformu.