icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Viedās uzlādes infrastruktūras ierīkošana nekustamajos īpašumos

Lai nodrošinātu vairāku elektroauto uzlādi vienlaicīgi, ēkā ir nepieciešama viedā uzlādes sistēma, kas sadala jaudu vienlīdzīgi visām uzlādes sistēmām.

Saņemt piedāvājumu

Vai jūsu nekustamajā īpašumā ir pieprasījums pēc elektroauto uzlādes iekārtām?

Vai jūs paredzat, ka nākotnē pieprasījums pēc elektroauto uzlādes iekārtām nekustamajā īpašumā pieaugs?

Vai jūs vēlaties samazināt savus izdevumus par elektroauto uzlādes infrastruktūras izbūvi nākotnē?

Viedās uzlādes sistēmas pievienošana infrastruktūrai palielina īpašuma vērtību


Nekustamā īpašuma attīstītāji

Investējot infrastruktūrā, kas balstās uz energoefektīviem risinājumiem jūs varēsiet piesaistīt jaunu klientu segmentu. Mēs nodrošinām klientu servisu un profesionālu tehnisko komandu, kura uzstādīs un apsaimniekos jūsu īpašumā izvietotās elektroauto uzlādes stacijas un elastīgās slodzes kontroles iekārta.

Daudzdzīvokļu ēkas

Investējiet drošā, vienkāršā un uz nākotni vērstā elektroauto uzlādes risinājumā, kas nodrošina viedu uzlādi visiem dzīvokļu īpašniekiem bez papildus izmaksām par elektrības jaudas palielināšanu.

Komercēkas

Investējiet elektroauto uzlādes infrastruktūrā un palieliniet savu kredītreitingu. Piedāvājam pilnu risinājumu, kuram nav līdzvērtīga piedāvājuma tirgū.

Viedās uzlādes infrastruktūras priekšrocības


 • Elastīga slodzes vadība
 • Sistēma uzrauga visas daudzdzīvokļu ēkas elektroenerģijas patēriņu un spēj novirzīt brīvo jaudu, lai uzlādētu elektriskos transportlīdzekļus. Nav nepieciešams iegādāties vairāk ampēru, lai palielinātu galveno drošinātāju.

 • Automātiskā norēķināšanās ar elektromobiļu lietotājiem
 • Nosūtām kooperatīvam ikmēneša uzlādes izmaksu atskaiti par visiem lādētājiem, ko var pievienot komunālo pakalpojumu rēķinam.

 • Ātra un droša elektromobiļu uzlāde
 • Brīvā jauda tiek sadalīta vienādi starp visām automašīnām, kam nepieciešama uzlāde. Kad vienas automašīnas akumulators ir pilns vai sasniedz vēlamo uzlādes līmeni, pārējiem lādētājiem tiek pārsūtīta lielāka jauda.

 • Paaugstina nekustamā īpašuma vērtību
 • Autostāvvietas uzlādes nodrošinājums paaugstina īpašuma vērtību.

 • Uzlādes nodrošinājums aptver visu stāvlaukumu
 • Kooperatīva stāvlaukumā Enefit Volt uzstāda speciālu(-s) sadales skapi(-us), kur tiek pieslēgti iedzīvotāju esošie un potenciālie lādētāji.

 • Visaptverošs un uz nākotni vērsts risinājums vienuviet
 • Mēs rūpējamies par uzlādes risinājuma projektēšanu, uzstādīšanu un apkopi, novēršot nepieciešamību iedzīvotājiem un kooperatīviem risināt sarežģītus uzlādes jautājumus.


Enefit Volt sedz centrālās sistēmas ieguldījumu atbilstoši stāvvietu skaitam.

Vēlaties iznomāt vai iegādāties lādētāju?

Iepazīstieties ar mūsu uzlādes risinājumiem šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzlādes iekārtu uzstādīšana. Pašlaik elektroauto tirgus ir neliels, bet tas turpina augt. Uzstādīt lādētāju vienam vai diviem automobiļiem ir dārgi un sarežģīti, un tas ir saistīts ar papildu izmaksām, piemēram, elektriskā projekta sagatavošanu un saskaņošanu. Bet nākotnē elektroauto uzlādes staciju pieprasījums nekustamajos īpašumos pieaugs, tāpēc ir nepieciešama infrastruktūras izbūve, kas nodrošinās jaudas vienlīdzīgu sadalījumu.

Plug-in jauda. Ēkām nav pietiekamas pieslēguma jaudas, lai uzstādītu individuālus uzlādes stacijas visiem. Iedzīvotājiem papildu strāvas pastiprinātāju iegāde ir ļoti dārga un var sasniegt vairākus tūkstošus eiro.

Nākotnes pārvaldība. Trūkst zināšanu par to, kā pārvaldīt uzlādi visaptverošā veidā, tostarp, kā izrakstīt rēķinu par elektroenerģijas patēriņu.

Lai risinātu šos jautājumus, Enefit Volt ir izstrādājis uzlādes risinājumu, kas atbilst šī brīža vajadzībām un novērš nepieciešamību pēc turpmākiem, dārgiem, ieguldījumiem nākotnē. Uzstādīt lādētājus kļūst ātri un vienkārši!

Pieslēguma jauda. Ēkas elektroenerģijas sistēmai ir ierobežota jauda, un tā nav projektēta, domājot par elektroauto uzlādi nākotnē. Ja instalācija nav pārdomāta un tiek pievienoti jauni lādētāji, ir viegli pārslogot elektroenerģijas sistēmu, un ēka var palikt bez elektrības! Lai izvairītos no elektroenerģijas sistēmas pārslodzes ir nepieciešama elastīgās slodzes kontrole, kas pārvalda jaudas sadalījumu.

Lādētāju uzstādīšana. Uzstādot elektroauto lādētājus ēkas priekšpagalmā, var nepietikt vietas drošinātājiem. Pat, ja viena elektroauto lādētāja drošinātāji var ietilpt, nākamajiem elektroauto lietotājiem nebūs vietas, kur pieslēgt lādētājus.

Elektroenerģijas rēķini. Ja ēkā ir liels skaits individuāli uzstādītu lādētāju, kas nav savienoti ar centrālo pārvaldības sistēmu, rēķinu izrakstīšana par viena elektroauto patērēto elektroenerģiju kļūst sarežģīta. Arī tad, ja elektroauto īpašnieki paši nosūta skaitītāja rādījumus no lādētāja, visām iesaistītajām pusēm būs jāveic virkne papildu darbību, un sistēmas administrēšana ātri vien kļūs pārslogota.

Enefit Volt piedāvā visaptverošu un ērtu risinājumu. Mēs rūpējamies par risinājuma projektēšanu, izbūvi, uzturēšanu.

Pateicoties autostāvvietā iebūvētai uzlādes stacijai, katra jauna uzlādes lādētāja uzstādīšana ir ātrs un vienkāršs process. Klienti var tieši sazināties ar Enefit Volt, un viņiem vairs nav nepieciešams saņemt atsevišķas atļaujas un apstiprinājumus, tādējādi samazinot birokrātisko procesu visiem mājas iedzīvotājiem.

Elektroauto uzlādes ierīkošana mājokļu biedrībai ir prognozējams un nozīmīgs ieguldījums, par ko lemj asociācijas kopsapulce. Ieguldījuma izmaksas tiek sadalītas, pamatojoties uz vienošanos starp mājokļu biedrība un Enefit Volt.

Enefit Volt segs izmaksas uzlādes sistēmas centrālajam aprīkojumam, kas ietver dinamiskās slodzes kontroles skaitītāju galvenajā ēkas korpusā un elektrisko sadales skapi vai sadales skapjus, lai nodrošinātu uzlādes ierīču pieslēgšanu stāvvietā. Mēs arī uzņemsimies nepārtrauktu sistēmas uzturēšanu un pārvaldību, kā arī nodrošināsim uzlādes pakalpojumu ēkas iedzīvotājiem bez papildu izmaksām.

Būvuzņēmējs veiks visus ar uzlādes iekārtu ierīkošanu saistītos darbus, ieskaitot iekārtu uzstādīšanu un sagatavošanas darbus stāvvietās, piemēram, rakšanas darbus un kabeļu kanālu izveidi.

Galalietotājs jeb elektroauto īpašnieks, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, būs atbildīgs par uzlādes iekārtas uzstādīšanas izmaksām savā personīgajā stāvvietā, kā arī par iekārtas nomu vai iegādi. Šādam nolūkam nepieciešams noslēgt līgumu tieši ar Enefit Volt.

Nē. Borta lādētājiem ir kopīga elektriskā sistēma un uzlādes jauda, un, lai izvairītos no pārslodzes, nepieciešama dinamiska slodzeskontrole.

Dinamisko pārvaldību nodrošina sadarbība starp Enefit Volt pakalpojumu sniedzēja uzstādīto aprīkojumu un pārvaldības sistēmu, kurā var pievienot tikai sinhronizējamas elektroauto uzlādes stacijas. Vēl viens svarīgs aspekts ir kopīga uzlādes izmaksu reģistrēšana un vispārēja uzlādes iekārtu darbības uzraudzība, kas arī ir balstīta uz šo platformu.