icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Zaļā enerģija

100% no atjaunīgiem energoresursiem ražota elektroenerģija Jūsu uzņēmumam

Zaļā enerģija, kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātājs

Tuvākajā laikā uzņēmumu emitētais CO2 emisiju apjoms būtiski ietekmēs uzņēmumu konkurētspēju. Bankas izsniegs finansējumu un veiks pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem tikai tiem uzņēmumiem, kuri fokusēsies uz to, lai ar savu darbību radītu mazāku kaitīgo ietekmi uz vidi. Kā arī sadarbības partneri, klienti un arī darbinieki no uzņēmumiem pieprasa demonstrēt atbildību pret vidi.

Visērtākais un vienkāršākais veids, kā spert pirmo soli videi draudzīgākas uzņēmējdarbības virzienā, ir izmantot Zaļo enerģiju (ražota no atjaunīgiem resursiem).

Zaļo enerģiju iespējams izmantot neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, slēdzot līgumu par elektroenerģijas iegādi vai papildinot esošā līguma nosacījumus.

Aprēķiniet Zaļās enerģijas pozitīvo ietekmi uz vidi!

Iegādājoties zaļo enerģiju MWh / gadāOglekļa emisijas tiek
samazinātas par

CO2e

gadā

Oglekļa emisiju samazinājums ir līdzvērtīgs nenobrauktiem

ar iekšdedzes dzinēja auto

Oglekļa emisiju samazinājums
ir līdzvērtīgs

kas būtu nepieciešami oglekļa emisiju apjoma sekvestrācijai gadā


Oglekļa emisijas tiek aprēķinātas saskaņā ar noteiktu metodoloģiju, pamatojoties uz lietotāju gada elektroenerģijas patēriņu, kas reizināts ar attiecīgās valsts faktoru, kā norādījis AIB (izdevējiestāžu asociācija)*, kas atspoguļo valsts gada elektroenerģijas ražošanas kombināciju. Pēdējais noteiktais faktors ir no 2019. gada un jāizmanto konkrētajā gadā līdz turpmākam paziņojumam.

Emisijas uz vienu pasažieru transportlīdzekli aprēķini ir balstīti uz CO2 tonnām uz vienu vidējo automašīnu Baltijas valstīs, dati iegūti no Ceļu satiksmes drošības direkcijas statistikas **.

Oglekļa emisiju piesaistes apjoms mežos aprēķināts, balstoties uz vienu vidējo koku Baltijas valstīs, un aprēķins ir balstīts uz informāciju, kas iegūta no Mežu izpētes institūta***.


Avoti

Kādēļ izvēlēties Zaļo enerģiju?


Izdevīgi finansēšanas nosacījumi

Uzņēmuma kredītreitings jau šobrīd tiek izskatīts, ņemot vērā uzņēmuma ilgtspējas faktoru, tai skaitā emitēto CO2 emisiju apjomu.

Ilgtspējīga attīstība

Vairāk nekā pusi no visas enerģijas patērē tirdzniecības un rūpniecības industrijas. Tas nozīmē, ka šīs nozares rada ievērojamu CO2 emisiju daudzumu un kā jebkura nozares uzņēmuma pāreja uz atjaunīgo energoresursu ražotu enerģiju, neatkarīgi no tā patēriņa, ir ļoti būtiska klimata pārmaiņu novēršanā.

Uzņēmuma tēla nākotne

Nepieņemot ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus stratēģiskos lēmumus, bizness riskē zaudēt klientu, sadarbības partneru un darbinieku uzticību. Jau tagad daudzi lieli, starptautiski uzņēmumi ir izstrādājuši CO2 samazināšanas plānus, kas sastāv lielākoties no atbalsta atjaunīgās enerģijas ražošanai.

Starptautisku sertifikātu iegūšana

Pastāv dažādi sertifikāti, kas apliecina uzņēmuma, tā objektu vai produktu piederību konkrētai priekšrocību grupai. Lai saņemtu šādu sertifikātu, viens no nosacījumiem ir atjaunīgo resursu enerģijas izmantošana savā pamatdarbībā.

Zaļās enerģijas preču zīme

Izmantojot videi draudzīgu enerģiju un marķējot produktu ar attiecīgu zīmolu, ražotājam ir lielāks tirgus potenciāls, jo patērētāji arvien biežāk izvēlas iegādāties ilgtspējīgi domājoša uzņēmuma produktus.


Vairāk informācijas par ieguvumiem: ilgtspējas ceļvedis (pdf) »Rūpējieties par savu uzņēmumu un vidi - izvēlieties Zaļo enerģiju!


Saņemt piedāvājumu
green energy

Zaļās enerģijas preču zīmes izmantošana uzņēmuma komunikācijā

Katrs uzņēmums, kas izmanto Zaļo enerģiju, saņem Zaļās enerģijas sertifikātu un tiesības izmantot Zaļās enerģijas marķējumu. Tos pareizi izmantojot uzņēmuma komunikācijā, ir iespējams veidot zaļāku uzņēmuma tēlu, nostiprināt pozīcijas tirgū, kā arī piesaistīt jaunus, zaļi domājošus partnerus un klientus.


Preču zīmes lietošanas nosacījumi (pdf) »

Idejas, kā izmantot Zaļās enerģijas preču zīmi


green energy
green energy
green energy
green energy